2021. III. évfolyam 6. szám
2021.III.évfolyam 6. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő június

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2021. júniusi számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyéb kérdések mellett – választ kíván adni a Kbt. építési beruházás tárgyban történő önkéntes alkalmazása, az in-house beszerzés egyes feltételei fennállásának értelmezése, valamint egy egyetem által, annak alaptevékenységét képező egészségügyi ellátás végzésére egészségügyi szolgáltatóként fenntartott klinikai központ ajánlatkérői minőségének vizsgálata tekintetében.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban a Szerző – az ismertetett vonatkozó jogesetek elemzésével – az ügyfélképesség megállapításával összefüggő kérdéseket vizsgál. Az ügyfélképesség a jogorvoslati kérelem érdemi elbírálásának eljárásjogi előfeltétele, melynek során a jogorvoslati szerv azt vizsgálja, hogy a jogsértés közvetlenül a kérelmező jogát, jogos érdekét érinti-e, ezért a jogorvoslati kérelem érdemben elbírálható-e. Az ügyfélképességről az ügy összes körülményének alapos és körültekintő mérlegelésével kell dönteni.

A Közbeszerzési iránytű rovat első írása a kizárás és öntisztázás jogintézményét az Európai Unió Bírósága legutóbbi ítéletei fényében elemzi, rávilágítva az azok által felvetett további kérdésekre. A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2021. áprilisi számában jelent meg a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésének kérdéseivel foglalkozó cikksorozat első része, melyben a Szerző a közbeszerzési kötelezettség általános kérdéseit és részben a jogtalan mellőzés lehetséges forrásait tárgyalta. A jelen számban megjelenő második részben a Szerző folytatja a jogtalan mellőzés lehetséges forrásainak bemutatását, valamint a kapcsolódó jogorvoslati eljárások sajátosságait tárgyalja.

A Statisztika rovat a környezetvédelmi szempontokat tartalmazó közbeszerzések 2020. évi alakulásának statisztikai elemzését tartalmazza.