2021. III. évfolyam 6. szám
Letöltés
2021.III.évfolyam 6. szám 3-4 .oldal
DOI: 10.37371/KEP.2021.6.1

Interjú Dr. Jármai Péter Zoltánnal, a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács tagjával

kép

Kérdések és válaszok

6. Mivel foglalkozik legszívesebben szabadidejében? / Hogyan pihen ki egy fárasztó munkahetet?

A legtöbb időt a családommal töltöm, a járványhelyzetnek talán a legnehezebben feldolgozható hatása az volt, hogy be kellett zárkóznunk, ezért most nagy hangsúlyt fektetünk a családi kirándulásokra, kültéri programokra. A bezárkózás egy pozitív hatása ugyanakkor az volt, hogy több időm jutott olvasásra. 
 

5. Véleménye szerint a járványhelyzet és az azzal való elhúzódó küzdelem hogyan fogja befolyásolni a közbeszerzési piacot?

Azt gondolom, hogy a járványhelyzet miatti megtorpanást követően a gazdasági növekedéssel és az új európai uniós költségvetési ciklus megindulásával párhuzamosan a közbeszerzések száma és értéke is növekedni fog, erős növekedésre számítok a következő 1-2 évben a közbeszerzési piacon is.  
 

4. Mi a véleménye a fenntarthatósági szempontok elterjesztésének fontosságáról? Hogyan látja ezt megvalósulni a közbeszerzési piacon?

A következő évek egyik fontos célja a fenntarthatósági szempontok előírásának megkövetelése, azok közbeszerzési eljárásokban való értékelése. Elengedhetetlenné fog válni, hogy egyes eljárásokban ezen szempontok is előírásra kerüljenek. A közbeszerzési szabályozás soron következő megújításának ez egy lényeges kérdése kell, hogy legyen.
 

3. Immár harmadik éve, hogy a közbeszerzési eljárások értékének közel 60%-át a kkv-k nyerik el, a közbeszerzési eljárások számát tekintve pedig ennél lényegesen magasabb arányban nyernek. Ön szerint minek köszönhető ez a szép eredmény?

Évtizedek óta hangoztatott cél volt a közbeszerzéseket érintően, hogy a kkv szektor is érdemi szereplővé válhasson a közbeszerzési piacon. Nagyon szép eredménynek tartom, hogy ez immáron három éve nem cél, hanem tényként kijelenthető, amelyben a közbeszerzési szabályozás változása, a Hatóság támogató tevékenysége és nem utolsó sorban a gazdasági szereplők hozzáállása, a közbeszerzési eljárásokon történő elindulási képesség növekedése játszott szerepet. 
 

2. Melyek voltak azok a célok, prioritások, amelyek mellett kiállt, és ezekből melyeket tudott megvalósítani?

A Tanács egyik kiemelt feladata, hogy a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatót készít a jogorvoslati döntésekből, valamint a közbeszerzések ellenőrzésének gyakorlatából levonható tapasztalatok alapján, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról. A Tanács az elmúlt években számos útmutatóval segítette a jogalkalmazók munkáját. Legfőbb célom, hogy a Tanács tagjaként hozzájáruljak ahhoz, hogy ezek az útmutatók a gazdaság szereplőinek is érdemi segítséget nyújtsanak. Elmondható, hogy a Közbeszerzési Hatóság statisztikái alapján az elmúlt években folyamatosan csökkent a jogsértések száma, bízom abban, hogy ebben a Hatóság jogsértések megelőzésére és az eljárások szabályos lefolytatásának támogatására tett erőfeszítései mellett ezek az útmutatók is segítséget nyújtottak. 
 

1. 2013. óta vesz részt a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsban, mint a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, azaz korábban a nemzetgazdasági miniszter, jelenleg a pénzügyminiszter által kijelölt személy. Melyek azok az érdekek, melyeket hangsúlyozni és képviselni kíván a Tanács tagjaként, illetve mennyiben változtak a képviselt szempontok az eltelt időszak alatt?

A gazdaságpolitikáért felelős miniszter képviselőjeként úgy gondolom, hogy olyan érdekek, de inkább értékek mellett kell állást foglalnom, amelyek a gazdaság erősítését, a gazdasági verseny szélesítését szolgálják, azaz a Tanács tagjaként a közbeszerzési szabályozást és az az alapján formálódó gyakorlatot a gazdasági élet teljes vertikumában működő valamennyi gazdasági szereplő érdekét figyelembe véve szükséges vizsgálnom. 2013 óta ezek a szempontok nem változtak, egyúttal kijelenthető, hogy a gazdaság elmúlt években tapasztalható folyamatos erősödése a közbeszerzési piacra is kedvező hatást gyakorolt.