2020. II. évfolyam 12. szám

Szerkesztőbizottsági köszöntő december

Szaklapunk idei évi utolsó száma – hasonlóan az előző évihez – a szakcikkek terjedelmét és mennyiségét tekintve hosszabb a megszokottnál. Bízom benne, hogy kedvező fogadtatásra talál és újabb hasznos szakmai háttérinformációkkal gazdagodnak majd a segítségével az olvasók.

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2020. decemberi számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állás-foglalásait bemutató rovata – egyebek mellett – a következő témájú kérdésekre kíván választ adni a jogalkalmazók számára: a megajánlott termék gyártójával, a gyártói minőség megállapításával kapcso-latos egyes kérdések, az in-house szerződésre vonatkozó kivétel alkalmazhatóságával összefüggő kér-dések, különös tekintettel az árbevételre vonatkozó szabályra, a teljesítési biztosíték fenntartásával, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés jogszerű megszűntetésével, továbbá a kizáró okok fenn nem állásának igazolásával és az EEKD alkalmazásával összefüggő egyes esetek.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban a Szerző – két eset szemléltetésével – a közbeszerzési eljárások alanyaira vonatkozóan az összeférhetetlenségi szabályokkal foglalkozik, mely témában a Kúria iránymutató elvi bírósági határozata is ismertetésre kerül. Az írás az iránymutató elvi bírósági határozatra figyelemmel az ajánlatkérő által folytatott közbeszerzési eljárásban az eljárás előkészítése során, illetve az ajánlatkérővel tulajdoni viszonyban lévő szervezettel összefüggésben elemzi az összeférhetetlenség kérdését, különös figyelemmel az összeférhetetlenség kimentési lehetőségére.

A Közbeszerzési iránytű rovatban e hónapban három témában olvashatnak szakcikket. Az első írás célja a szabálytalanságokra vonatkozó adatok bemutatása és elemzése abból a szempontból, hogy azok között mennyire gyakori a közbeszerzési szabálytalanságok aránya, mind magyarországi, mind pedig európai uniós viszonylatban. Az elemzés alapját a hazai, valamint az Európai Bizottság által közzétett releváns adatok képezik. A cikk elemzi a közbeszerzések során elkövetett szabálytalanságok lehetséges okait is. A második, Az ellenszolgáltatás speciális esetei című szakcikk egy korábban megjelent írás második része, melyben olyan uniós jogesetek kerülnek bemutatásra, amelyekben az ellenszolgáltatás költségtérítés, illetve támogatás formájában jelenik meg, valamint a nulla eurós árajánlat vizsgálata is szóba kerül. A harmadik tanulmány a közbeszerzési eljárások pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeinek elméleti és joggyakorlati kérdéseivel foglalkozik, hirdetményi példák és jogesetek elemzésével dolgozza fel az értelmezendő jogi szabályozást.

A Statisztika rovat a közbeszerzési eljárások 2020. I. féléves főbb adatainak elemzését tartalmazza. A cikkben a már rendelkezésre álló 2020. I. féléves adatoknak fontosabb aspektusok szerinti elemzésére és az előző év azonos időszakával, azaz 2019. I. félévével való összehasonlítására kerül sor, melyből a járvány közbeszerzésekre gyakorolt hatására vonatkozó következtetések is levonhatók.