2020. II. évfolyam 9. szám

Szerkesztőbizottsági köszöntő szeptember

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2020. szeptemberi számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata választ kíván adni a jogalkalmazók számára a támogatott szervezetek közbeszerzési kötelezettségének megállapításával kapcsolatos, továbbá az ajánlati biztosíték jogintézményével összefüggő egyes értelmezési kérdésekre. A rovat foglalkozik továbbá a hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés lehetőségének értelmezésével, valamint egyes, az értékelési szempontok alkalmazásával összefüggő kérdésekkel.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban a szaklap 2020. februári és márciusi számaiban elkezdett, a Kbt. 72. §-ában szabályozott, az ajánlati ár megalapozottságának vizsgálatára az ajánlatkérő számára kötelező indokoláskérési eljárással kapcsolatban született legfrissebb döntőbizottsági határozatok és ahhoz kapcsolódó bírósági eseti döntések ismertetése folytatódik három újabb eset elemzésével.

A Közbeszerzési iránytű rovatban e hónapban két témában olvashatnak szakcikket. Az „Alvállalkozó valóban szabadon bevonható a szerződés teljesítésébe?” című írás az alvállalkozókkal kapcsolatos cikksorozat első része; e sorozat célja, hogy összegyűjtse és megvizsgálja azokat a jogi előírásokat, tényezőket, körülményeket, gyakorlati helyzeteket, amelyek az alvállalkozó bevonására vagy a bevonás mellőzésére vonatkozó döntési szabadságot biztosítják, korlátozzák vagy éppenséggel kizárják. A második tanulmány (amely várhatóan szintén egy cikksorozat indító írása) egyes közbeszerzési jogi témájú alkotmánybírósági határozatokat dolgoz fel. A cikkben ismertetésre kerülnek a bemutatott alkotmánybírósági határozatok előzményét képező közbeszerzési döntőbizottsági határozatoknak az alkotmányossági vizsgálat tekintetében releváns megállapításai, továbbá az Alkotmánybíróság döntéseinek rövid összefoglalására kerül sor.

A Statisztika rovat az árubeszerzések főbb statisztikai adatai 2019. évi alakulásának elemzését tartalmazza.