2020. II. évfolyam 8. szám

Szerkesztőbizottsági köszöntő augusztus

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2020. augusztusi számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – többek között – részletesen kitér a dinamikus beszerzési rendszer alkalmazásával összefüggő, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett szakember többlettapasztalatának értékelése kapcsán felmerült kérdésekre, foglalkozik továbbá a Kbt. 36. §-a értelmezésével, a fordított bírálat alkalmazása kapcsán felmerülő egyes kérdésekkel, az in-house kivételi kör alkalmazhatóságával, valamint egyes kizáró okok fenn nem állásának igazolási módjával is.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban a 2020. júliusi számban elkezdett, a közbeszerzési műszaki leírással kapcsolatos jogesetek ismertetése két újabb eset elemzésével folytatódik. A jogesetek a Kúria közelmúltban meghozott ítéleteivel lezárult eljárásokban születtek, amelyek az ajánlatkérőnek az egyértelmű, a valós beszerzési igényét tükröző közbeszerzési műszaki leírás meghatározására vonatkozó kötelezettségét mondják ki.

A Közbeszerzési iránytű rovatban e hónapban két témában olvashatnak szakcikket. Az első írás a szaklap júniusi számában Zöld értékelési szempontok a fenntartható közbeszerzések megvalósítása érdekében címmel publikált szakcikk második, befejező része, melyben a Szerző az életciklusköltség-számítási módszerrel foglalkozik, különös tekintettel a járműbeszerzésekre. A második tanulmány az üzleti titok védelmének közbeszerzési szabályozását mutatja be. A Szerző hangsúlyozza, hogy felismerésre került annak fontossága, hogy az információszabadság, a magántitok védelme, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítását megalapozó hatékony szabályozási környezet nélkül nem adható megfelelő válasz napjaink digitális forradalmára. Jogos elvárás a társadalom részéről, hogy a közvagyon felhasználása olyan keretek között történjen, amely bárki számára könnyen, nyilvános formában ellenőrizhető. Ezen elvárások metszetében találhatjuk a közbeszerzési szabályozásban az üzleti titok intézményét, mely gyakorlati alkalmazásának finomhangolása az elmúlt évek jogszabályváltozásaira tekintettel jelenleg is zajlik a közbeszerzési gyakorlatban, a cikk e folyamat bemutatására vállalkozik.

A Statisztika rovat a szociális szempontokat tartalmazó közbeszerzések 2019. évi alakulásának statisztikai elemzését tartalmazza.