2020. II. évfolyam 7. szám

Szerkesztőbizottsági köszöntő július

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2020. júliusi számában a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyebek mellett – a következő témákkal kapcsolatos megkeresésekre adott válaszokat mutatja be: a részekre bontás tilalmára vonatkozó szabályozás alakulása konzorciumi tagok közbeszerzési kötelezettségének egyes eseteiben; az ajánlattevői jogutódlás kérdésköre üzletág-átruházási szerződéshez kapcsolódóan, a hamis nyilatkozattétel miatt történő kizárással összefüggésben felmerülő egyes kérdések.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban ismertetett, az Európai Bíróság és a Döntőbizottság által meghozott döntések e hónapban a közbeszerzési műszaki leírással foglalkoznak. A Szerző kiemeli, hogy a műszaki leírás azoknak az előírásoknak az összessége, amelyek meghatározzák a közbeszerzés tárgya tekintetében az ajánlatkérő által megkövetelt jellemzőket, melyek alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek, így az ajánlatkérő szándékát tükröző műszaki leírás szolgálja a közbeszerzés célját, az ajánlatkérő beszerzési igényének a megvalósítását.

A Közbeszerzési iránytű rovatban e hónapban három témában olvashatnak szakcikket. Az első írás az ajánlatkérők közbenső döntéseivel foglalkozik, elsősorban arra fókuszálva, miszerint az ajánlatkérők a közbeszerzési eljárás során olyan, a Kbt.-ben nem nevesített döntéseket is kötelesek bizonyos esetekben meghozni, ahol a bírálóbizottság – abban az esetben, ha a közbeszerzési szabályzat nem tartalmaz ezzel ellentétes rendelkezéseket – mintegy döntéshozóvá válik; a cikk vizsgálja továbbá a közbenső döntések hatásait is. A második szakcikk aktualitását az adja, hogy az Európai Unió Bíróságának C-496/18. és C-497/18. számú, Hungeod ügyben hozott ítélete és több alkotmánybírósági határozat révén is előtérbe került a jogbiztonság elvének szerepe a hazai közbeszerzési joggyakorlatban. A szakcikk Szerzője az Európai Unió Bíróságának ítéletei és a hazai alkotmánybírósági gyakorlat alapján elemzi a jogbiztonság elvének uniós jogi és hazai koncepcióját a közbeszerzési jogorvoslati határidők és a közbeszerzési jogsértések következményeinek meghatározása kapcsán. Végezetül, jelen rovat harmadik témájaként az Európai Unió Bírósága C-263/19. sz. T-Systems Magyarország ügyben hozott ítéletének főbb megállapításait és fontosabb következtetéseit egy összefoglaló írás elemzi a magyar közbeszerzési jog és gyakorlat szempontjából a hazai jogalkalmazói közönség számára.

A Statisztika rovat az építési beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzések tárgy szerinti megoszlásának 2019. évi statisztikai elemzését tartalmazza.