2020. II. évfolyam 5. szám

Szerkesztőbizottsági köszöntő május

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2020. májusi számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyebek mellett – a következő kérdésekre kíván választ adni a jogalkalmazók számára. A közbeszerzési dokumentáció ajánlattételi szakaszban történő módosítási lehetősége a veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a Kbt. 55. § (6) bekezdésére; a közszolgáltató ajánlatkérői minősítés egyes kérdései; a Kbt. 115. §-a szerinti eljárásban meghatározott igazolási módok megvalósulásának formái, valamint az árazott költségvetés hiánypótlás keretében történő javításának lehetősége; az ajánlat érvénytelenségének vizsgálatára, továbbá a felvilágosítás kérés és hiánypótlás jogintézményére vonatkozó egyes kérdések.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban ismertetett egyik jogeset a közbeszerzési szerződés módosításának jogszerűségével kapcsolatos, míg a másik jogeset kapcsán a Szerző a támogatásból megvalósuló közbeszerzésre tekintettel a Kbt. 5. § (2) bekezdése szerint ajánlatkérőnek minősülő gazdálkodó szervezet közbeszerzés tárgyának pontos meghatározására, és a benyújtott ajánlat bírálatának jogszerű elvégzésére vonatkozó kötelezettségével foglalkozik a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti eljárásban.

A Közbeszerzési iránytű rovatban e hónapban három témában olvashatnak szakcikket. Az első írás az Európai Bizottság a közbeszerzési keretszabályoknak a COVID-19-válság okozta szükséghelyzetben történő alkalmazásáról szóló iránymutatását ismerteti. Az ezt követő cikk a közbeszerzési kartell témájával foglalkozik. A közbeszerzési jog és a versenyjog nagyon szoros kapcsolatot mutat egymással, a Szerző célja, hogy elsősorban a közbeszerzési törvény felől közelítve mutassa be a két jogterület legfontosabb határterületét: a közbeszerzési kartellt, ahol nem lehet eljárni mind a versenyjogi, mind a közbeszerzési jogi szempontok figyelembevétele nélkül. A cikk továbbá körbejárja a fontosabb bírósági, európai bírósági és döntőbizottsági jogeseteket a Kbt. rendelkezéseinek vizsgálata mellett. A harmadik tanulmány a mérlegelési és diszkrecionális jogkörön alapuló döntések közbeszerzésekkel kapcsolatos vonatkozásait dolgozza fel. A Szerző kiemeli, hogy mérlegelés esetében vizsgálni kell az előírt szempontokat, és a törvényi keretek között azok megfelelő értékelésével és indokolásával kell a döntést meghozni, a tanulmány – amely két részben kerül majd közzétételre – ezen döntési lehetőségek határait és jogi problémáit elemzi.

A Statisztika rovat a 2019-ben lebonyolított egyajánlatos eljárások statisztikai adatainak elemzését mutatja be.