2020. II. évfolyam 4. szám

Szerkesztőbizottsági köszöntő április

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2020. áprilisában megjelenő számának Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyebek mellett – a következő kérdésekre kíván választ adni a jogalkalmazók számára. Az ajánlatkérő lehetőségei a Kbt. 55. § (2) bekezdésében szabályozott intézkedési moratórium ideje alatt előterjesztett előzetes vitarendezési kérelem esetében, a nem magyar nyelvű dokumentum ajánlattevői fordításának benyújtásakor a magyar fordítást tartalmazó irattal szemben támasztott formai követelmények, valamint a részekre bontás tilalmára vonatkozó szabályok értelmezése tekintetében felmerülő egyes kérdések, mint például a kulturális javak körébe tartozó tárgyak hasonló felhasználása, a támogatásból megvalósuló építési beruházások kapcsán felmerülő sajátos szempontok, valamint az egy éves beszerzési érték figyelembevételéről szóló szabályok értelmezésével kapcsolatos kérdések.  

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban a Szerző a részekre történő ajánlattétellel, és a részekre bontás tilalmával kapcsolatos jogeseteket és azok tárgyában hozott bírósági eseti döntéseket ismertet.

A Közbeszerzési iránytű rovatban e hónapban három témában olvashatnak szakcikket. Az első írás a beszerzésekkel kapcsolatos legaktuálisabb témára kíván átfogó rálátást adni, Beszerzés koronavírus idején címmel. A szakcikk – melyet egy beszerzés-kutató és egy közbeszerzés-kutató jegyez – beszerzési szempontból elemzi a koronavírus hatását a közbeszerzésre. Az ezt követő cikk az aránytalanul alacsony ár vizsgálatának közbeszerzési és munkajogi kérdéseivel foglalkozik a jogi háttér és az ide vonatkozó jogesetek tükrében. A Közbeszerzési iránytű rovatot a közbeszerzési szerződés tipizálásának kérdéskörét feldolgozó írás zárja.

A Statisztika rovat a kkv szektor közbeszerzési szereplésének statisztikai elemzését tartalmazza a 2019. évre vonatkozóan.