2020. II. évfolyam 2. szám

Szerkesztőbizottsági köszöntő február

Folyóiratunk e hónapban a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovatban – egyebek mellett – a következő témákkal kapcsolatos megkeresésekre adott válaszokat mutatja be: a kizáró ok alkalmazásának lehetősége folyamatban lévő büntetőeljárásra tekintettel egy folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban, a támogatott szervezet közbeszerzési kötelezettségének kérdése az Európai Unió Bíróságának esetjogára is tekintettel, az úgynevezett „in-house testvérek” esetében a strukturális függés megállapíthatósága feltételeinek vizsgálata, a részekre bontás tilalma gyógyszerbeszerzések és egyéb más beszerzések tekintetében, a pótmunka közbeszerzési szempontból történő jogszerű megrendelésével kapcsolatos egyes kérdések.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban a Kbt. 72. §-ában szabályozott, az ajánlati ár megalapozottságának vizsgálatára az ajánlatkérő számára kötelező indokoláskérési eljárással kapcsolatban született döntőbizottsági határozatot és az ahhoz kapcsolódó bírósági eseti döntést elemzi a Szerző. A hivatkozott határozatok kiemelten foglalkoznak a Kbt. által hivatkozott egyes munkajogi szabályok ajánlatkérő általi figyelembevételével, melyeket az aránytalanul alacsony ár vizsgálata során az ajánlatkérőnek fokozottan szem előtt kell tartania.

A Közbeszerzési iránytű rovatban ebben a hónapban három témában olvashatnak szakcikket. Ennek körében immár harmadik részével folytatódik a Közbeszerzési Hatóság szerződésellenőrzési tevékenységét bemutató cikksorozat, melyben olyan esetek bemutatására kerül sor, melyekben az ellenőrzési eljárás eredményeként a Közbeszerzési Hatóság elnöke a nem közbeszerzési jogsértések feltételezett feltárása esetén bejelentés vagy feljelentés formájában értesítette a hatáskörrel/illetékességgel rendelkező szervet. Dr. Márton Gizella bírónő két kúriai ítélet elemzése tükrében hívja fel az Olvasók figyelmét a közbeszerzési jogsértés miatti kártérítési felelősség érvényesítésének nehézségeire. A tanulmány a két jogeset ismertetését követően a jogesetek tanulságait levonva az ítéletek kritikáján keresztül fejti ki a bírósági gyakorlattal szemben felmerülő és átgondolást igénylő problémákat, továbbá kitér a jelenleg hatályos szabályozás alapján tehető megállapításokra, a lehetséges megoldásokra. A harmadik szakcikk a közbeszerzési eljárások egyik legvitatottabb területét, a részekre bontás tilalmának értelmezését vizsgálja, néhány példát bemutatva az Európai Unió Bírósága, az Európai Bizottság auditjai és a hazai ellenőrző szervezet gyakorlatából, melyek igyekeznek rámutatni a műszaki-gazdasági funkcionalitás megközelítésének fontosságára.
A Statisztika rovatban a Szerző az európai uniós finanszírozású közbeszerzésekhez kapcsolódó, 2019 I. félévi adatokat elemzi.