2020. II. évfolyam 2. szám

Interjú Dr. Paróczai Bernadettel, a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács tagjával

kép

Kérdések és válaszok

1. 2015. decembere óta vesz részt a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsban, mint a Megyei Jogú Városok Szövetsége által kijelölt személy. Melyek azok az érdekek, melyeket hangsúlyozni és képviselni kíván a Tanács tagjaként?

A Megyei Jogú Városok Szövetségének delegáltjaként elsősorban az önkormányzati ajánlatkérői szektor képviseletét érzem feladatomnak, ugyanakkor bízom abban, hogy a helyes jogalkalmazás elősegítésére irányuló törekvéseim nem korlátozódnak csupán az ajánlatkérői oldal támogatására.

 

2. Az MJVSZ delegáltjaként melyek voltak azok a célok, prioritások, amelyek mellett kiállt a Tanácsban, és ezekből melyeket tudott megvalósítani?

Gyakorlati szakemberként magam is gyakran szembesültem azzal, hogy a közbeszerzési jogalkalmazók körében még olyan területeken is létezik eltérő jogértelmezés, melyek tekintetében a jogszabályi környezet tételes szabályozása elviekben nem enged teret a jogbizonytalanságnak.

Mindemellett – más jogszabályokhoz hasonlóan – a közbeszerzésekről szóló törvény sem lehet képes az összes felmerülő jogeset valamennyi körülményeinek tételes szabályozására. Célom ezért elsősorban az, hogy a jogalkalmazók körében felmerülő gyakori kérdések tekintetében egységes és világos értelmezés kialakítását segítsem elő, továbbá hogy támogassam az alkalmazandó joggyakorlat minél szélesebb körben történő megismerhetőségét. Örülök annak, hogy munkámmal segíthettem újabb, egyértelműbb jogalkalmazást segítő útmutatók kiadását, melyek közül a részekre bontás tilalmával kapcsolatos útmutató és a kapcsolódó példatár jelentőségét emelném ki.

 

3. Mint gyakorlati szakember – Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzésekért felelős vezetője, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó – elsőkézből rendelkezik tapasztalatokkal az önkormányzati beszerzések tekintetében. Mi a véleménye a hazai közbeszerzések nehézségeiről, melyek az önkormányzatokat (is) érintő fő problémák? Véleménye szerint milyen megoldási javaslatok vethetők fel ezekre a problémákra?

A legnagyobb nehézséget talán a folyamatosan változó körülmények okozzák. A közbeszerzés olyan terület, melyre az állandóság nem jellemző. Ahogy a gazdasági, társadalmi környezet folyamatosan átalakul és ahogy változnak az európai és hazai prioritások, úgy változik folyamatosan a közbeszerzések rendszere is. Éppen ezért a helyes jogalkalmazás folyamatos tanulást követel meg a jogalkalmazóktól. Úgy gondolom, hogy az önkormányzati szektort ezen dinamikus környezet olyan kihívások elé állítja, melyekhez nem könnyű alkalmazkodnia, ezért az önkormányzatok segítését, támogatását kiemelten fontosnak tartom.

Szeretném, ha egyszer a közbeszerzésben érintett és nem érintett szereplők egyaránt megértenék, hogy a közbeszerzés nem csak egy szükséges adminisztratív procedúra, hanem a hatékony közpénzfelhasználás legfontosabb eszköze.

 

4. A Közbeszerzési Hatóság 2019-es innovációs témájú pályázatán sikerrel szerepelt a Debreceni Nemzetközi Iskola közbeszerzési eljárása, mert a tervezés és a beruházás során is eredményesen tudták megjeleníteni az innovációs szempontokat. Tapasztalatai szerint az önkormányzatok közfeladat-ellátása vagy egyéb feladata, vállalása körében felmerülő beszerzési szükségletek mennyire egyeztethetők össze az olyan, közbeszerzések által megvalósítani kívánt stratégiai irányokkal, mint például fenntarthatóság, innováció? 5. Szilárdan hiszünk abban, hogy a fenntarthatósági szempontok érvényesítésének eredményeként sok-sok éven át jelentkező kedvező hatások felülmúlják azokat az egyszeri pluszköltségeket, melyek az eljárások lefolytatásánál jelentkezhetnek. Véleménye szerint a fenntarthatósági szempontok alkalmazása az eljárások során mennyivel drágítja meg/hosszabbítja meg az eljárások lefolytatását?

Tapasztalataim azt mutatják, hogy a fenntarthatóságra és innovációra irányuló elkötelezettség az önkormányzati szektorra egyáltalán nem volt jellemző a múltban. Ez a megközelítés az utóbbi időben pozitív irányban változott, melyben nagy szerepe van az európai uniós törekvéseknek is, melyek elsősorban a támogatási rendszerben mutatkoznak meg. Magam is abban hiszek, hogy a fenntarthatósági szempontok érvényesítése hosszú távon felülmúlja az ajánlatkérők rövid távú érdekeit, de e tekintetben további szemléletváltásra van szükség. Még mindig azt tapasztalom, hogy a legfontosabb beszerzési szempont az adott igény mielőbbi, minél olcsóbb kielégítése, mellyel az innováció és a fenntarthatóság nagyon ritkán egyeztethető össze. A közpénzből gazdálkodó önkormányzatok ezen kérdéskörhöz általában nagyon óvatosan állnak hozzá, ami érthető, hiszen egy elhibázott, rosszul megtervezett fenntarthatósági szempont érvényesítése sokkal inkább képes a közvélemény elutasításának kiváltására, mint az a körülmény, ha ezen szempontokkal az ajánlatkérő egyáltalán nem törődne (gondoljunk csak egy árnyékos elhelyezkedésű középület napelemekkel történő ellátására, vagy egy „zöldtetős” beruházás eredményeként telepített növényzet kiszáradására).

 

6. Hogyan esett a választása a jogi pályán belül a közbeszerzési szakterületre? Mit tanácsolna azoknak, akik szimpatizálnak a közbeszerzési joggal és ki szeretnék próbálni magukat a gyakorlatban is ezen a pályán?

Egy közbeszerzéssel foglalkozó szakember előbb-utóbb szinte minden érintett területen tudást és tapasztalatot szerez. Nem elegendő ugyanis a közbeszerzési jogi környezet pontos ismerete egy beszerzés sikeréhez.

Egy közbeszerzési szaktanácsadónak meg kell ismernie az adott beszerzést szabályozó teljes környezetet, ágazati szabályozást és a specifikus beszerzés sajátosságait is, mely a látókörét folyamatosan bővíti, tudását színezi. Szerintem ez adja a szakma szépségét. Közbeszerzési szaktanácsadóként a mai napig izgalommal állok minden egyes új típusú beszerzés előtt, mert tudom, hogy ha a vonatkozó szabályozási környezetet nem ismerem meg alaposan, akkor annak nagyon jelentős következményei lehetnek.

Ez a munka óriási felelősséggel jár, ezért csak annak tanácsolom, akit ez nem rémiszt el. Akit azonban a felelősség nem tart vissza, talán a legszínesebb szakmát ismerheti meg.

 

7. Mivel foglalkozik legszívesebben szabadidejében? / Hogyan pihen ki egy fárasztó munkahetet?

Mivel a közbeszerzés alapvetően irodai környezetben végzendő munka, szabadidőmben sok időt fordítok a sportra, mert a mozgás a szellemi felfrissülést is segíti. Emellett nagyon szeretek koncertre járni, kirándulni, vagy csak egyszerűen lazítani. Sajnos, a mai on-line korszakban erre egyre kevesebb lehetőség van.