2020. II. évfolyam 1. szám

Szerkesztőbizottsági köszöntő január

Egy évvel ezelőtt jelent meg a Közbeszerzési Értesítő Plusz, a Közbeszerzési Hatóság megújult szakmai lapja. A folyóiratot azzal a szándékkal alapítottuk, hogy a tudományos igényességgel megírt szakcikkek segítségével választ adhassunk a közbeszerzési szakmát érintő legégetőbb kérdésekre. Örömmel tapasztaltuk, hogy az elmúlt esztendőben a folyóiratnak stabil olvasótábora alakult ki, így havonta mintegy 1000 ember keresi fel a Közbeszerzési Értesítő Plusz honlapját kimondottan azzal a szándékkal, hogy elolvasson egy-egy cikket.


Lapunk ezúttal kis mértékben megújított formában kerül kiadásra: megújult a lap impresszuma, az egyes írások előtt magyar és angol nyelvű absztraktokat, és kulcsszavakat olvashatnak. E változtatások egy olyan út első lépéseinek szimbólumai a Közbeszerzési Értesítő Plusz életében, amely reményeink szerint a mélyebb tudományosság irányába visz bennünket, növelve ezzel a lap presztízsét.


A Közbeszerzési Hatóság állásfoglalásait bemutató rovatban foglalkozunk a közbeszerzési törvény tárgyi hatályával, az ajánlat bizonyos formai hibája és az érvénytelenség értékelési szakaszt megelőző megállapítása kapcsán felmerült egyes problémákkal, valamint az iratbetekintés időkeretével és az ismételt iratbetekintéssel. Kitérünk emellett a kivételi körbe tartozó egyes esetek értelmezésére, az ügyvédi irodák felelősségét érintő kérdésekre a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység körében okozott károkkal kapcsolatban, és választ keresünk a dinamikus beszerzési rendszer felállításával és annak működésével kapcsolatos kérdésekre is.

Januárban a jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban a kizáró okokkal kapcsolatban született döntőbizottsági és bírósági eseti döntéseket járja körül a Szerző.


Ebben a hónapban is jelentkezik a Közbeszerzési iránytű rovatunk, amelynek témája ezúttal a közbeszerzési eljárások során előforduló személyes adatok kezelése, védelme. Mint ismeretes, már másfél év eltelt az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alkalmazásának kötelezővé válása, azaz 2018. május 25-e óta, azonban olyan tanulmány még nem született, ami ezzel összefüggésben kifejezetten a közbeszerzési eljárások során felmerülő személyes adatkezelésre fókuszálna. Az e témában született cikkünk Szerzője ebben a tekintetben elsősorban a közbeszerzési eljárások szereplői számára ad áttekintést a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, melynek során az ajánlatkérői oldalon felmerülő főbb adatkezelési kérdések bemutatására tesz kísérletet.


A Statisztika rovatunk fókuszában ezúttal az építési beruházások állnak: a Szerző a 2019-es év első felének főbb adatait elemzi.


Ahogyan már megszokhatták, folyóiratunk 2020-ban is ingyenesen letölthető a Napi Közbeszerzés mobilapplikációból, valamint a Hatóság honlapjáról.