2019. I. évfolyam 12. szám

Szerkesztőbizottsági köszöntő december

Folyóiratunk ez évi utolsó száma terjedelmében és a cikkek mennyiségét is tekintve hosszabb lett a megszokottnál. Így a Közbeszerzési Értesítő Plusz 2019. évi 12. száma valójában duplaszám. Ez többek közt annak is köszönhető, hogy végre közreadhatunk terjedelmesebb írásokat is, és az aktuális jogi környezetnek köszönhetően témákban is bővelkedünk.

Decemberben a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovatban nemcsak az aránytalanul alacsony ár és az egyéb aránytalan vállalások esetén az ajánlattevői indokolás elfogadhatóságának kérdését járjuk körül, de a részekre bontás tilalmát érintő kérdésekkel is foglalkozunk. Ezen kívül górcső alá kerül a vegyes beszerzésekre vonatkozó egyes szabályok értelmezése és a kivételi körbe tartozó egyes esetek értelmezése is.
A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban e hónapban olyan fontos témák kerültek napiendre, mint például az ügyfélképesség tárgyában született döntőbizottsági és bírósági eseti döntések, emellett a Szerző kitekintést nyújt az Európai Unió Bíróságának e tárgyban született legfrissebb eseti döntésére is.
A Közbeszerzési iránytű rovatban a duplaszámnak köszönhetően négy szakcikk kerül bemutatásra. A Közbeszerzési Hatóság kiemelt feladatának tekinti, hogy a zöld, szociális és innovatív közbeszerzések előmozdításának lehetőségeit, az arra vonatkozó nemzetközi és hazai szabályozást, valamint az elérhető jó gyakorlatokat megismertesse a jogalkalmazókkal. Erre tekintettel a Hatóság a tavalyi év során meghirdette a „2018 – A fenntartható közbeszerzések éve” elnevezésű programját, melynek keretében pályázatot írt ki a fenntartható közbeszerzésekkel kapcsolatos tanulmányok benyújtására. A Közbeszerzési Értesítő Plusz duplaszámában a nevezett pályázatra benyújtott, egyes díjnyertes pályaművek kerülnek összefoglalóan bemutatásra, cikk formájában. A közbeszerzések a fenntartható fejlődés szolgálatában című cikk a közbeszerzések zöldítésével és az ehhez szükséges módszerek ismertetésével foglalkozik. A megújuló energiafelhasználás és a közbeszerzési eljárások című cikkben a Szerző a fenntarthatóság, a környezetvédelem fontosságának elméleti és gyakorlati oldalát mutatja be a közbeszerzési jog szabályozásával összhangban, amelyben kiemelt szerepet kap a napenergia felhasználása. A zöld és az innovatív közbeszerzés jogszabályi háttere és gyakorlati megvalósulása címmel megjelenő írás az innováció és a zöld közbeszerzés témakörét veszi górcső alá. Részletesen kifejtésre kerülnek a témát érintő irányelvi, valamint nemzeti jogszabályokban rögzített rendelkezések, néhány jelentősebb európai uniós példát bemutatva a gyakorlati alkalmazásukra vonatkozóan.
A pályázatra érkezett műveket követően A közérdekű bejelentések hatósági tapasztalatai című cikk a Közbeszerzési Hatósághoz érkező közérdekű bejelentések feldolgozásával kapcsolatos tapasztalatokat mutatja be, kitérve egyes, a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos általános kérdésekre, valamint különböző jogesetekre is.
A Statisztika rovatban pedig a Szerző a közbeszerzési eljárások 2019. év első félévének adatait elemzi.