2019. I. évfolyam 12. szám

Interjú Koji Lászlóval, a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács tagjával

kép

Kérdések és válaszok

1. 2017. februárja óta vesz részt a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsban, mint a munkáltatók országos érdekképviseletei és az országos gazdasági kamarák által kijelölt személy. Melyek azok az érdekek, melyeket hangsúlyozni és képviselni kíván a Tanács tagjaként? Az érintett kamarák delegáltjaként, valamint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökeként melyek voltak azok a célok, prioritások, amelyek mellett kiállt a Tanácsban, és ezekből melyeket tudott megvalósítani?

A munkáltatók országos érdekképviseleteinek (ÉVOSZ, VOSZ, MGYOSZ) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében veszek részt a Közbeszerzési Tanács munkájában. Ez egyben kijelöli azt is, hogy a közbeszerzési eljárásokban ajánlatot adók oldaláról vagyok jelen a Tanács munkájában. Ráadásul gyakorló közgazdász, ajánlatadó szemével közelítem a témákat, veszek részt a szakmai vitákban és teszek javaslatokat. Az építésügy területéről jövök, ezért fontos számomra, hogy az építési-beruházási célú közbeszerzéseknél egyenrangú partnerek lehessenek az ajánlatkérőkkel az ajánlatadók. Jól előkészített projektek legyenek az ajánlatkérők részéről és jogokban, kötelmekben kiegyensúlyozott szerződés-tervezetek jelenjenek meg az eljárásokban. Az építésgazdaság szereplői számára is gondot okozó témákban szorgalmaztam tanácsi értelmezéseket és útmutatók közreadását. Ilyen volt például az építési beruházás tárgyú beszerzések során a többletmunka és a pótmunka értelmezése, jogszerű kezelése, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontrendszerének leírása, vagy az alvállalkozói kör kezelése a közbeszerzési folyamatban.

 

2. Számottevő érdekképviseleti tapasztalattal rendelkezik, hiszen 30 éve tagja, 2015-től pedig elnöke az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének. 2019 áprilisában újraválasztották az elnöki tisztségre. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége alelnöke. Mennyiben tér el a Tanácsban folytatott munka az érdekképviseleti tevékenységektől? Melyek a hasonlóságok vagy éppen a különbségek?

Meg kellett szoknom, hogy a Tanácsban alapvetően jogi végzettségű kollégákkal kell együtt dolgozni, ahol a pontosvessző szövegben való elhelyezésének is jelentősége van. Az érdekképviseleti munkában súlypontokat és megoldási javaslatokat fogalmazunk meg, a Tanács munkájában a precíz jogszerűség mindent felülír. A Tanácsban végzett munka is része az érdekképviseletünknek. Nem könnyű a jogalkotó, az ajánlatkérő, ajánlatadó, ellenőrző, panaszkivizsgáló együttes körön belül az életszerűséget képviselni. Az eltérő látásmódok megélése segíti az eligazodásomat ÉVOSZ elnökként is a közbeszerzési piacon.

 

3. 2018-ban az építési beruházások az összes közbeszerzési eljárás mintegy felét, a közbeszerzési eljárások értékének pedig majd kétharmadát tették ki. Milyen szempontokat tart legfontosabbnak akkor, amikor közpénzből valósulnak meg építési beruházások?

Az építési-beruházási célú közbeszerzéseknél fontos a projekt (a közbeszerzés tárgyának) a minél részletesebb, alapos előkészítése. Kiviteli terv mélységű ajánlatkérői tartalom ismeretében lehet igazán jó ajánlatot adni. Fontos az előre nem látható dolgoknak is a vállalkozási szerződésekben való kezelése. Az átláthatóság mindenkinek érdeke.

 

4. Az építőiparban tapasztalható általános szakember- és munkaerőhiány hogyan befolyásolja a közbeszerzési eljárások lefolytatását? Milyen egyéb nehézségeket vagy fontos jelenségeket lát a közbeszerzés útján megvalósuló beruházások, beszerzések piacán?

A szakember- és munkaerő-hiány az építési-beruházási közbeszerzéseknél jelenleg oda vezet – különösen Budapesten – hogy az ajánlatkérő sokszor kevesebb ajánlatot kap, mint amihez korábban hozzászokott. Ennek következménye, különösen a közepes és nagy értékű beszerzéseknél, hogy kisebb a hatékonyságra ösztönző piaci verseny a szükségesnél.

 

5. A 2018-as statisztikák szerint a kkv-k által elnyert eljárások értéke az összes eljárás értékének 58%-át tette ki. Ez az arány az elmúlt 11 év viszonylatában rekordmagas volt. Véleménye szerint mi lehet ennek a hátterében?

A munka és a nyerés nem velünk kezdődik, hanem a megrendelővel. Vagyis az ajánlatkérők több kisebb értékű munkára írtak ki építési-beruházási célú ajánlatkérést, ahová alapvetően a KKV szektor ad ajánlatot és nyer is.

 

6. Mivel foglalkozik legszívesebben szabadidejében? / Hogyan pihen ki egy fárasztó munkahetet?

Szabadidőmben kertészkedek. Nagykertes családi házban lakom és hobby gyümölcsös kertem is van. A munkahetet leginkább a kertekben tudom kipihenni.