2019. I. évfolyam 11. szám

Szerkesztőbizottsági köszöntő november

Tudományos igényességre törekvő folyóiratunk novemberi lapszámában több olyan kérdésre adunk választ, amely a szegmens szakembereiben joggal vetődik fel, de a megoldás eddig még váratott magára. Igyekszünk olyan útmutatót rendelkezésére bocsátani Olvasóinknak, amellyel könnyebbé tehetjük a szakmai életet.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban e hónapban három, a hiánypótlás jogintézményével kapcsolatos korábbi határozat, és az azokkal összefüggő, a közelmúltban született bírósági eseti döntés kerül ismertetésre. A döntések a hiánypótlás és a felvilágosítás során figyelembe veendő, a Kbt. a 71. § (6)-(9) bekezdéseiben szabályozott, a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadását korlátozó, az ajánlat hibájának hiánypótlással vagy felvilágosítással nem orvosolható előírásait veszik nagyító alá.

A Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovat tekintetében az alábbi témákkal kapcsolatos válaszokat emelném ki: egyes közbeszerzési dokumentumok módosításával kapcsolatban felmerült kérdéses helyzetek, illetve a becsült érték megállapítására vonatkozó egyes rendelkezések értelmezése. Ugyanakkor az alkalmasság jogintézményét érintő kérdésekkel is foglalkozunk, de az árazott költségvetés hiánypótlásával összefüggő esetek sem maradnak ki.

A Közbeszerzési iránytű rovatban az Azonos vagy kedvezőbb ajánlattétel követelménye a keretmegállapodás alapján történő beszerzés során címmel megjelenő szakcikk Szerzője a keretmegállapodás második részében, az egyedi szerződés megkötésére irányuló eljárás során felmerülő „azonos vagy kedvezőbb ajánlat” kitételt elemzi. A Zöld beszerzési kritériumok és az ökocímke alkalmazásának lehetőségei a közbeszerzésekben című cikk Szerzője bemutatja a Kbt. ökocímkék használatára vonatkozó előírásait; gyakorlati példákkal szemlélteti, hogy hogyan lehet az ökocímkéket a műszaki leírásban, az értékelési szempontok, illetve a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek megfogalmazásában felhasználni. Végezetül az Innovatív közbeszerzés című szakcikk tárgyalja e kiemelt jelentőségű téma egyes szegmenseit.

Tartalmas lapszámunk reméljük nemcsak hasznos háttérinformációkkal látja el a szakembereket, de konkrét segítséget is tud nyújtani a mindennapi munkájukban.