2019. I. évfolyam 10. szám

Szerkesztőbizottsági köszöntő október

Folyóiratunk októberi számában is arra törekedtünk, hogy a közbeszerzési területtel foglalkozó szakemberek számára hiteles szakmai információkat biztosítsunk a szegmenst érintő legfontosabb kérdések kapcsán.
A Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovatunkban többek között részletesen kitérünk a becsült érték megállapítására vonatkozó egyes rendelkezések értelmezésére, a referencia elfogadhatóságára és egyes kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó kérdésekre, valamint az ajánlat érvénytelenné nyilváníthatóságával kapcsolatban felmerült problémákra is.

A Közbeszerzési iránytű rovatban A közbeszerződési szerződés fogalmának értelmezése az Európai Unió Bírósága által a Falk Pharma és Tirkkonen ügyekben címmel megjelenő szakcikkben a Szerző az Európai Unió Bíróságának olyan ítéleteivel foglalkozik, amelyekben arról kellett dönteni, hogy azok a közbeszerzési szerződés fogalma alá tartozhatnak-e vagy sem. A szerződés-ellenőrzések során alkalmazott egyes bizonyítási eszközök című írás a Hatóság szerződés-ellenőrzési tevékenységének bemutatására vonatkozó sorozat újabb része. A cikkben a közigazgatási hatósági ellenőrzési eljárás során alkalmazott bizonyítási eszközök közül a helyszíni ellenőrzésen, illetve szemlén tapasztaltakra, valamint a Közbeszerzési Hatóság által kirendelt igazságügyi szakértő által készített igazságügyi szakvéleményre alapított jogorvoslati eljárások bemutatására kerül sor.
A Statisztika rovatban a Szerző az európai uniós finanszírozáshoz kapcsolódó 2018. évi közbeszerzési eljárások adatait elemzi.

Bízunk benne, hogy a szakmai háttéranyagok, összefoglalók, valamint a tudományos igényességgel megírt szakcikkek ezúttal is segítik majd a közbeszerzési piac szereplőinek munkáját.