2019. I. évfolyam 9. szám

Szerkesztőbizottsági köszöntő szeptember

A Közbeszerzési Hatóság kiemelt feladatának tartja, hogy a források hatékony felhasználását szakmai tudásmegosztással segítse, ennek érdekében a Hatóság az Agrárminisztériummal együttműködésben 2019. szeptember 10-én szakmai konferenciát tartott, amelynek alkalmával a Hatóság és az Agrárminisztérium együttműködési megállapodást kötött. A mintegy 170 fős rendezvény tematikája kimondottan az agrártárca igényeire szabva került összeállításra, így a fő témákat azok a kérdéskörök adták, amelyek a legnagyobb kihívást jelentik a közbeszerzések lefolytatásakor az agrárium számára. Kiemelt szerepet kapott például a részekre bontás tilalmának vizsgálata, valamint a vegyes beszerzések minősítése, de az előadók kitértek az ellenőrzések során tapasztalt leggyakoribb problémák és a közbeszerzési törvény alapvető jogintézményeinek bemutatására is.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban e hónapban két jogeset elemzése található. Az első jogesetben a Közbeszerzési Döntőbizottság az ajánlatkérőnek egy adott ajánlat érvényességének megállapításával kapcsolatos döntését vizsgálta, a második ügyben pedig egy teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást tartalmazó ajánlat érvénytelenségéről szóló döntést elemzett, valamint körbejárta a Kbt. 148. § (2) bekezdése alapján az érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő ügyfélképességének vizsgálati szempontjait is.

A Közbeszerzési iránytű rovat két szakcikket tartalmaz. Az első, Az ajánlati kötöttség jogi problémái az ajánlatok bírálatakor című cikk az ajánlati kötöttség közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos speciális tartalmát elemzi, gyakorlati példákkal alátámasztva azt. A második írásban a Szerző a szabálytalanságok és a pénzügyi korrekciók jogi hátterét mutatja be az uniós forrásból finanszírozott közbeszerzések vonatkozásában. A cikk célja az uniós jogi háttér összefoglalása, különös tekintettel az irányadó uniós jogszabályokra, az Európai Unió Bíróságának e területen irányadó joggyakorlatára, illetve a pénzügyi korrekciókra vonatkozó legfrissebb, 2019-ben hatályba lépett szabályokra.

A Statisztika rovatban a Szerző a 2018. évi közbeszerzési eljárások adatait elemzi az ajánlatkérők típusa szerint.

Bízunk benne, hogy írásaink ezúttal is hasznos szakmai útmutatást nyújtanak Olvasóinknak.