2019. I. évfolyam 8. szám

Szerkesztőbizottsági köszöntő augusztus

Augusztusi számunkban is számos, tudományos igényességgel megírt cikkel kívánjuk segíteni Olvasóink munkáját, és bízunk benne, hogy írásaink ezúttal is hasznos szakmai útmutatást nyújthatnak.

Jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatunkban két jogeset elemzése található. Az első jogeset az ajánlatkérő közbenső döntését vizsgálja, melyben érvénytelenné nyilvánította az ajánlattevő orvosi áruk beszerzése tárgyban benyújtott ajánlatát. A második ügyben a Döntőbizottság azt állapította meg, hogy az ajánlatkérő jogsértően nyilvánított érvényessé egy ajánlatot, az ajánlatkérő nem megfelelően vizsgálta meg, hogy az ajánlat megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételnek.

A Közbeszerzési iránytű rovatban A fogvatartotti foglalkoztatás, mint értékelési részszempont a közbeszerzési eljárásokban
címmel megjelenő szakcikk a Döntőbizottság D.415/12/2017. számú határozatát elemzi, mely megállapította, hogy a fogvatartottak foglalkoztatására vonatkozó értékelési részszempont alkalmazása nem sérti a közbeszerzési törvény értékelési szempontokkal kapcsolatos rendelkezéseit, és összhangban áll az uniós közbeszerzési szabályokkal is. A közigazgatási határozat felülvizsgálata során a Kúria a Döntőbizottsággal egyező következtetésre jutott. A Dinamikus beszerzési rendszer a gyakorlatban – Közbeszerzés a tudomány szolgálatában a Szegedi Tudományegyetemen című tanulmány célja a Szegedi Tudományegyetem által létrehozott DBR alkalmazásának eddigi gyakorlati tapasztalatai mentén a hatályos jogszabályi lehetőségek bemutatása, a DBR bevezetése a köztudatba, javaslatok megfogalmazása, a DBR népszerűsítése a jogalkalmazók irányába.

A Statisztika rovat fókuszában ezúttal a kkv-szektor áll: a Szerző a kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásainak néhány főbb statisztikai adatát vizsgálja a 2018. évre vonatkozóan.

Megtisztelő érdeklődésükre továbbra is számítva, jó olvasást kívánunk!