2019. I. évfolyam 7. szám

Szerkesztőbizottsági köszöntő július

A Közbeszerzési Hatóság egyik kiemelt célja, hogy széles körben megismertesse a zöld, szociális és innovatív közbeszerzések előmozdításának lehetőségeit, a vonatkozó nemzetközi és hazai szabályozást, valamint az elérhető jó gyakorlati példákat elterjessze az érdeklődők körében. Ennek jegyében rendeztünk június 5-6-án nemzetközi konferenciát „Kihívások a fenntartható közbeszerzésekben” címmel – bízunk benne, hogy sokan fogják hasznosnak és előremutatónak találni a kétnapos rendezvény szakmai programjának összefoglalóját e havi számunkban.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban ebben a hónapban ezúttal három jogeset elemzése található. Az első jogeset a nyertes ajánlattevő ajánlatával kapcsolatban szükséges, a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti tisztázó kérdés feltételének elmulasztását vizsgálja, a második ügyben a Döntőbizottság az ajánlatkérő további kiegészítő indokolás-kérésnek kérdésével és az indokoláskérési eljárás követelményeivel foglalkozik a vizsgált eljárásban benyújtott árindoklásban rögzítettekkel kapcsolatban. Végül, egy ajánlatkérő által jogsértően érvénytelennek nyilvánított ajánlat vonatkozásában hozott döntés elemzését ismertetjük.

Folyóiratunk júliusi számában a stratégiai tervezés fontosságára is felhívjuk a figyelmet: a Közszolgálati szervezetek szervezeti stratégiája című cikk Szerzője hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési eljárások stratégiai szerepet töltenek be, és egyúttal leszögezi, a hosszabb távú tervezés nem kizárólag az eljárások technikai lefolytatása miatt lényeges, hanem a lefolytató szervek (ajánlatkérők) tekintetében is kiemelt szerepet kap.

Statisztika rovatunk fókuszában ezúttal az építési beruházások állnak: a Szerző a terület közbeszerzési eljárásainak néhány főbb adatát mutatja be a 2018. év tekintetében.

Reméljük, hogy kiadványunk ezúttal is hatékony platformot biztosít a tudásmegosztásra, és ezúttal is segíthetjük Olvasóinkat abban, hogy újabb hasznos és átfogó szakmai ismeretekkel gyarapodhassanak.