2019. I. évfolyam 6. szám

Szerkesztőbizottsági köszöntő

A Közbeszerzési Hatóság évek óta nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatósági szempontok alkalmazásának elterjesztésére a közbeszerzési eljárásokban – ennek a szellemiségnek a sorába illeszkedett a 2019. június 5-6-án megrendezett nemzetközi konferenciánk is. Reméljük, Olvasóink közül is sokan részt vettek a „Kihívások a fenntartható közbeszerzésekben” című rendezvényen. Az ünnepélyes megnyitót követően az Európai Bizottság, az OECD és az ENSZ képviselőitől hallhattak a megjelentek a fenntarthatóság jegyében deklarált szakpolitikákról, legfontosabb irányokról, emellett gyakorlati szakemberek is bemutatták az általuk sikeresen alkalmazott innovációs megoldásokat.

A konferenciáról részletesen beszámolunk majd júliusi számunkban, de addig is számos érdekes szakmai cikket szeretnénk Olvasóink figyelmébe ajánlani.

Ebben a hónapban a jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban négy jogeset elemzése található. Az első jogeset az ajánlati kötöttség jogellenes kiterjesztését vizsgálja, a második ügyben a Közbeszerzési Döntőbizottság az ajánlatkérő jogsértését állapította meg, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban foglalt feltételektől eltérő, nem az ajánlattételt elősegítő dokumentációt készített. A következő elemzett jogeset a nyertes ajánlattevő szerződéskötési kötelezettség alóli szabadulása kapcsán tartalmaz iránymutatást. Végül egy ajánlatkérő által jogsértően érvénytelennek nyilvánított ajánlat vonatkozásban hozott döntés elemzése zárja az e havi rovatot.

A Közbeszerzési iránytű rovatban e hónapban indul útjára a szerződés-ellenőrzési tevékenység bemutatására irányuló cikksorozat, melynek célja a jogalkalmazók figyelmének felhívása a potenciális jogsértésekre. Az első részben a Szerző a szerződés-ellenőrzési tevékenység általános bemutatását követően a szerződésmódosítással kapcsolatos egyes szabályokat ismerteti egy, a Közbeszerzési Hatóság által lefolytatott ellenőrzési eljáráson és az az alapján indított jogorvoslati eljáráson keresztül. Az említett cikksorozat indító írása mellett az Olvasók a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókra vonatkozó legújabb rendelkezéseket bemutató szakcikkből értesülhetnek a tanácsadókat érintő aktuális kérdésekről.

Bízunk benne, hogy júniusi számunkban is hasznos szakmai háttérinformációkat találnak majd, és a folyóiratban megjelent írások révén is segíteni tudjuk Olvasóink munkáját.