2021. III. évfolyam 12. szám
Letöltés
2021.III.évfolyam 12. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő december

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2021. decemberi számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyéb kérdések mellett – választ kíván adni a részekre bontás tilalmával kapcsolatban szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmények tekintetében, valamint az építési napló vezetésével, az ajánlatkérő iratmegőrzési kötelezettségével, valamint a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel kötött szerződésekből származó éves nettó árbevétel fogalmával összefüggő egyes kérdésekre.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban a Szerző által ismertetett jogeset a bírálat jogintézményével foglalkozik, elsődlegesen a szakmai ajánlattal kapcsolatban. A Kbt. kógens szabályozása alapján az ajánlatkérőt a bírálat során a közbeszerzési dokumentumok, valamint a jogszabályok kötik. Az ajánlattevő pedig az ajánlatát a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartami és formai követelményeknek megfelelően köteles elkészíteni.

A Közbeszerzési iránytű rovat első írása a Bíró alkotta jog a közbeszerzésekben – jogvitákból jogalkotás? című cikksorozat első része. A Szerző célja, hogy rávilágítson arra, hogy a jogalkotás és a jogalkalmazás sajátos viszonyban áll egymással: a hatalmi ágak megosztása folytán a bíróságoknak és a közigazgatásnak a jogszabályok alkalmazását, értelmezését kell elvégezniük. A tevékenységük azonban nem kizárólag erre korlátozódik: mivel egyrészt a jogszabály által használt fogalmakat tartalommal kell megtölteni, másrészt pedig számos kérdés jogi úton szabályozatlan, ezért részt vesznek a jog fejlesztésében, alakításában is. Vizsgálható ennek megfelelően a két terület kölcsönhatása, munkamegosztása a közbeszerzési jogban is, kiemelve néhány olyan területet, amely alkalmas e viszony leírására, problémáinak szemléltetésére. A következő szakcikk a fenntartható közbeszerzés széleskörű alkalmazásának feltételeit feldolgozó cikksorozat második része, mely a szervezeti belső tényezőkkel foglalkozik részleteiben, ezek elősegíthetik azt, hogy a fenntartható közbeszerzés a mindennapi rutin részévé váljon.

A Statisztika rovat a szociális szempontokat tartalmazó közbeszerzések 2020. évi alakulását vizsgálja.