2021. III. évfolyam 11. szám
Letöltés
2021.III.évfolyam 11. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő november

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2021. novemberi számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – többek között – részletesen kitér az ajánlat ajánlati kötöttség beállta után történő visszavonása tekintetében felmerülő egyes kérdésekre, foglalkozik a részekre történő ajánlattétel lehetővé tételével, az építőanyagárak kirívó mértékű emelkedése miatt szükségessé vált szerződés-módosítás lehetőségével, továbbá a felvilágosításkérés, valamint a súlyos szerződésszegésszegéssel összefüggő kizáró ok alkalmazásának egyes eseteivel is.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban ismertetett jogeset a műszaki leírással és a műszaki egyenértékűséggel, az ajánlatnak az ajánlatkérő által előírt műszaki követelményeknek való megfelelőségével foglalkozik. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles közzétenni a közbeszerzés tárgyának és mennyiségének meghatározását. A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza, azonban a felhívásban meg kell jelennie az elvégzendő feladatoknak és lényeges paramétereknek, amelyek egyértelműen lehetővé teszik az ajánlattevő számára az elvégzendő munkák körének, illetve annak megítélését, hogy tud-e ajánlatot tenni a közbeszerzési eljárásban.

A Közbeszerzési iránytű rovat első írása a gazdasági szereplő megbízhatóságával és a közbeszerzésről szóló irányelv közvetlen hatályával összefüggésben tartalmaz elemzést az Európai Bíróság C‑387/19 ítélete alapján. A második cikk a fenntartható közbeszerzés széleskörű alkalmazásának feltételeit dolgozza fel az EU Green Deal tükrében. A kétrészes cikksorozat célja, hogy a legfrissebb szakirodalom és gyakorlati tapasztalatok alapján rendszerezze azokat a hatásokat, melyek a fenntarthatósági szempontok integrálását elősegítik vagy hátráltatják a közbeszerzési eljárásokban. Jelen cikkben a külső motiváló erők kerülnek górcső alá: a kényszerítő, normatív és mimetikus nyomás. Az írás foglalkozik továbbá a fenntarthatósági szempontok alkalmazása kötelezővé tételének kérdésével is, mivel ez a közbeszerzési eljárásokban valószínűleg kiemelt hangsúlyt fog kapni a közeljövőben az EU Green Deal iránymutatásai kapcsán.

A Statisztika rovat a 2020. évi szolgáltatások körébe tartozó közbeszerzéseket vizsgálja.