2023. V. évfolyam 10. szám
Letöltés
2023. V. évfolyam 10. szám 2. oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - október

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2023. év októberében megjelenő tizedik számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyéb kérdések mellett – foglalkozik az alvállalkozói bejelentést, a költségvetés módosítását, a kiegészítő tájékoztatást, az építési beruházáshoz kapcsolódó felelősségbiztosítás előírását, továbbá a dinamikus beszerzési rendszer alkalmazását érintő kérdésekkel.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban ismertetett jogeset az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés ajánlattevő által történő igazolásával kapcsolatos.

A Közbeszerzési iránytű rovat első írása a Közbeszerzési Hatóság öntisztázással kapcsolatos egyes jogeseteit bemutató sorozat bevezető cikke. A szakcikksorozat célja, hogy bemutassa a megbízhatóság megállapítása iránti kérelem alapján indult eljárást lezáró döntéseket. A következő írás az ajánlatok matematikai mérhetőségének joggyakorlatát és a közbeszerzési eljárások értékelési szempontjainak jogi kérdéseit bemutató három részben megjelenő cikk első része. A tanulmány az ajánlatok értékelésére vonatkozó főbb jogi kérdéseket tárgyalja, elsődlegesen a vonatkozó magyar joggyakorlat alapulvételével. A harmadik írás a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeiről szól a közbeszerzésben. Legfontosabb következtetése, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása megállíthatatlan, azonban az nem fogja kialakítani helyettünk a folyamatokat, létrehozni a pontos adatokat és nem fogja helyettesíteni a felkészült szakembereket sem.

A Statisztika rovat az építési beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzések 2022. évi alakulását elemzi.