2021. III. évfolyam 8. szám
Letöltés
2021.III.évfolyam 8. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő augusztus

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2021. augusztusi számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyéb kérdések mellett – választ kíván adni a közös ajánlattevők által teljesített munka saját referenciaként történő felhasználásával összefüggő, valamint tárgyalásos eljárás alkalmazásakor a teljes körű ajánlat benyújtásával kapcsolatos egyes kérdésekre, továbbá több munkáltató által létesített munkaviszony esetében a munkaviszonyban álló munkavállaló alkalmasság igazolása körében történő felhasználásával és a közbeszerzési eljárás eredményeként történő határozatlan időre szóló szerződés megkötésével kapcsolatos kérdésekre.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban a Szerző az Európai Bíróság C‑6/20. számú ügyben hozott ítéletét mutatja be, melyben a közbeszerzésre vonatkozó anyagi jogi európai uniós irányelv egyenlő és megkülönböztetésmentes alkalmassági feltétel előírására vonatkozó követelménye kerül értelmezésre.

A Közbeszerzési iránytű rovat első írásának tárgya egy olyan közintézmény és magánvállalkozás közötti szerződés, amelyet egy még fel nem épült épület bérbeadásának tárgyában született európai uniós bírósági ítélet elemez a tényállás bekövetkeztének idején hatályos 2004/18/EK irányelv rendelkezéseire figyelemmel. Az elemzés kitér a közintézménynek az épület tervezésére gyakorolt meghatározó befolyására és a bizonyítási teher kérdéseire, valamint a bizonyítékok értékelésére is.

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2021. áprilisi számában jelent meg a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésének kérdéseivel foglalkozó cikksorozat első, 2021. júniusában pedig a második része. A Szerző a jelen számban megjelenő harmadik résszel zárja le a jogtalan mellőzés lehetséges forrásainak, valamint a kapcsolódó jogorvoslati eljárások sajátosságainak bemutatását.

A Statisztika rovat az európai uniós finanszírozáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások 2020. évi főbb adatainak statisztikai elemzését tartalmazza.