2022. IV. évfolyam 6. szám
Letöltés
2022. IV. évfolyam 6. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - június

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2022. júniusában megjelenő hatodik számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyéb kérdések mellett – a közbeszerzési szerződések jogszerű módosításával, alkalmassági feltétel igazolásával, az írásbeli összegezés módosításával és az ajánlati biztosíték jogintézményével összefüggő jogértelmezési kérdésekkel foglalkozik.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban ismertetett döntőbizottsági határozat a közbeszerzési eljárás megfelelő előkészítésével, az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásának a jogszerűségével, valamint a műszaki leírásra gyakorolt hatásával foglalkozik. A határozat bírósági felülvizsgálata során született ítélet kitér a Döntőbizottság által elrendelt hivatalbóli kiterjesztés határidejére, tartalmára és a jogorvoslati eljárási költségekre is.

A Közbeszerzési iránytű rovat első írása felhívja a gazdasági szereplők figyelmét az úgynevezett műszaki-technikai sajátosságokra vagy kizárólagos jogok védelmére alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárások alkalmazása során előforduló hiányosságokra, a törvényességi ellenőrzési eljárás sarokpontjaira. A második cikk a Közbeszerzési Hatóság szerződés-ellenőrzési tevékenysége kapcsán – egy lefolytatott ellenőrzésen keresztül – nyújt tájékoztatást arról, hogy magát az ellenőrzést milyen megfontolások és elérendő célok vezérlik, melyek azok az irányvonalak, melyek napjainkig tartó folyamatos fejlődése olyanná formálta az ellenőrzés gyakorlatát, amilyennek azt ma ismerhetjük.

A Statisztika rovat az építési beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzések statisztikáit elemzi a 2021. év tekintetében.