2021. III. évfolyam 9. szám
Letöltés
2021.III.évfolyam 9. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő szeptember

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2021. szeptemberi számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – többek között – részletesen kitér a fedezet és a becsült érték eltérő fogalmainak bemutatására, a keretmegállapodással és a dinamikus beszerzési rendszerrel összefüggő egyes kérdésekre, valamint foglalkozik a hiánypótlás jogintézménye jogszerű alkalmazásának egyes eseteivel is.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban a Szerző folytatja a Közbeszerzési Értesítő Plusz előző számában megkezdett, az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságával kapcsolatos jogesetek ismertetését.

A Közbeszerzési iránytű rovat első írása a közjogi intézmény fogalmával foglalkozik az Európai Unió Bírósága C-155/19. és C-156/19. sz. egyesített ügyekben hozott 2021. február 3-ai döntésében vázolt szempontrendszer tükrében. A második tanulmány a 2014/24 irányelv 12. cikkében kodifikált horizontális együttműködés kivételének alkalmazásával kapcsolatban az Európai Unió Bírósága által hozott legutóbbi ítéletek összefoglalóját adja.

A Statisztika rovat az árubeszerzések körébe tartozó közbeszerzések 2020. évi alakulásának statisztikai elemzését tartalmazza.