2022. IV. évfolyam 4. szám
Letöltés
2022. IV.évfolyam 4. szám 2. oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő április

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2022. áprilisában megjelenő negyedik számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyéb kérdések mellett – foglalkozik a Kbt. 5. § (2) bekezdése egyes előírásainak értelmezésével, az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés és a közbeszerzési szerződések módosításának, valamint az in-house tényállás megvalósulásának egyes eseteivel is.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban ismertetett döntőbizottsági határozat az ajánlatkérő tájékoztatási kötelezettségével, az aránytalanul alacsony ellenszolgáltatással, az ajánlatkérő indokoláskérési kötelezettségének terjedelmével foglalkozik.

A Közbeszerzési iránytű rovat első írása az érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő jogorvoslati jogának megítélését vizsgálja az Európai Unió Bírósága NAMA és társa ügyében hozott, C/771-19. számú ítélet és a hazai joggyakorlat tekintetében. A második cikk a Közbeszerzési jogi témájú alkotmánybírósági határozatok című cikksorozat második része. A Szerző a közbeszerzési joggal foglalkozó alkotmánybírósági határozatok közül jelen cikkben a 3292/2021. (VII. 22.) AB határozatot ismerteti, amelyben a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontjában rögzített kizáró ok alaptörvény-ellenességének vizsgálatát végezte el az Alkotmánybíróság.

A Statisztika rovat az eredményes közbeszerzési eljárások alakulását elemzi 2021-ben megyénként.