2022. IV. évfolyam 10. szám
Letöltés
2022. IV.évfolyam 10. szám 2. oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - október

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2022. októberében megjelenő tizedik számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyéb kérdések mellett – a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) és i) pontja szerinti feltételek értelmezésével, gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzésére vonatkozó és a közbeszerzési eljárás megfelelő és alapos előkészítése körébe tartozó előírások értelmezésével foglalkozik.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban ismertetett döntőbizottsági határozat az ajánlatkérő azon mulasztásának elemzését foglalja össze, amely szerint az nem megfelelően készítette elő az adott közbeszerzési eljárását, a közbeszerzési dokumentumok az egyenlő eséllyel történő megfelelő ajánlattételt nem biztosították, és a kiegészítő tájékoztatások sem pótolhatták a közbeszerzés tárgyának pontatlan meghatározásából eredő jogsértést.

A Közbeszerzési iránytű rovat első írásának célja az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2022. június 30. napján kihirdetett, a harmadik országbeli gazdasági szereplőknek, áruknak és szolgáltatásoknak az Unió közbeszerzési és koncessziós piacaihoz való hozzáféréséről, valamint az uniós gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési és koncessziós piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/1031 rendeletének (nemzetközi közbeszerzési eszköz – IPI) bemutatása. A cikk röviden áttekinti az eszköz megalkotásának indokait, előzményeit, majd bemutatja a rendelet célját, hatályát, illetve az IPI intézkedés elfogadásához vezető mechanizmust, az ajánlatkérők, közszolgáltató ajánlatkérők számára fellépő kötelezettségeket, a mentesülési és kivételi lehetőségeket, a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő oldalán fellépő kötelezettségeket, a jogorvoslat lehetőségét. A második szakcikk a fenntarthatósági, zöld szempontok közbeszerzésekben történő alkalmazását, ennek Magyarországon történő kötelező előírásának realitását kívánja bemutatni.

A Statisztika rovat a KKV szektor 2022. évi első féléves közbeszerzései statisztikáinak elemzését tartalmazza.