2023. V. évfolyam 3. szám
Letöltés
2023. V. évfolyam 3. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - március

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2023. év márciusában megjelenő harmadik számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyéb kérdések mellett – az értékelés során bemutatott szakember cseréjével, referencia elfogadhatóságával és felhasználhatóságával, az előzetes vitarendezés jogintézményével és az in-house szervezet beszerzésével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban ismertetett jogeset a felvilágosításkérési eljárás jogintézményével, a felvilágosításnak a közbeszerzési törvényben meghatározott korlátaival kapcsolatos kérdéseket elemzi. A bemutatott döntés rögzíti, hogy a szakmai ajánlat tekintetében a hiánypótlás, felvilágosításkérés csak akkor lehetséges a beszerzés tárgyának jellemzője tárgyában, ha nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba állapítható meg az ajánlatban.

A Közbeszerzési iránytű rovatban a közbeszerzési ajánlatok költségvetéseinek és ártáblázatainak bírálatához kapcsolódó jogi problémák tárgyú cikksorozat második része jelenik meg. Az ajánlatkérők a közbeszerzési dokumentumok részeként bocsáthatják az ajánlattevők rendelkezésére az árazatlan költségvetéseket, valamint a részletes ártáblázatokat. Az ajánlattevők kötelezettsége, hogy az ajánlatkérő teljes beszerzési igényére megfelelő ajánlatot nyújtsanak be. A költségvetésekhez, valamint ártáblázatokhoz kapcsolódóan különböző hiányok, ellentmondások, számítási hibák merülhetnek fel, továbbá az ajánlati ár aránytalanul alacsony jellegét is vizsgálni szükséges. A tanulmány e dokumentumok bírálatának főbb jogi kérdéseit tárgyalja, a vonatkozó magyar joggyakorlat alapulvételével.

A Statisztika rovat az egészségügy területén lefolytatott közbeszerzések elemzését tartalmazza a 2021-2022. évek tekintetében.