2022. IV. évfolyam 2. szám
Letöltés
2022. IV.évfolyam 2. szám 2. oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő február

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2022. év februárjában megjelenő második számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyéb más kérdések mellett – foglalkozik a bírálat jogintézményével, az ajánlati kötöttség fenntartására vonatkozó szabályokkal, tárgyalás alapját képező értékelési szempont tekintetében a megajánlás – hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során történő – lehetséges módosításával, bankgarancia formájában nyújtott ajánlati biztosíték esetén a hiánypótlás feltételeivel, továbbá a közbeszerzési szerződés értékbeli változása(i) esetén a szerződésmódosítás lehetséges eseteinek elemzésével is.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban a Szerző által ismertetett jogesetek az ajánlatkérő azon kötelezettségével foglalkoznak, amelynek alapján az alkalmassági követelményeket a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia és ezek mértéke a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételeket nem haladhatja meg.

A Közbeszerzési iránytű rovat első írása a Bíró alkotta jog a közbeszerzésekben – jogvitákból jogalkotás? című cikksorozat utolsó része. A Szerző célja, hogy rávilágítson arra, hogy a jogalkotás és a jogalkalmazás sajátos viszonyban áll egymással: a hatalmi ágak megosztása folytán a bíróságoknak és a közigazgatásnak a jogszabályok alkalmazását, értelmezését kell elvégezniük. A második szakcikk a bíróság azon döntését elemzi, amely döntésben a bíróság a közbeszerzési eljárás mellőzésével kötött szerződés alapján kialakult helyzetben a jogbiztonság elsődlegességét mondja ki a közbeszerzés jogi szabályozásának érvényesülésével szemben. Az utolsó írás rögzíti, hogy a lassú vagy meghiúsult eljárások indokaként – többek között – a tervek gyenge minőségére „szokás” hivatkozni; a Szerző a kivitelezésben jártas gyakorló mérnök szemszögéből tekinti át e kérdést és a felmerülő hibákat és hiányosságokat.

A Statisztika rovat 2021. I.-III. negyedéves adatainak statisztikai elemzését mutatja be.