2022. IV. évfolyam 1. szám
Letöltés
2021. IV.évfolyam 1. szám 2. oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő január

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2022. évben megjelenő első számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – többek között – kitér a Kbt. 9. § (8) bekezdés l) és a 111. § g) pontja szerinti kivételi kör fennállásának megállapításával összefüggő, a részekre bontás tilalmával és az ajánlattételi határidő módosításával kapcsolatban felmerülő egyes kérdésekre, foglalkozik továbbá a tervezői összeférhetetlenség, az ajánlatkérői jogutódlás és a hiánypótlási szabályok alkalmazása körében felmerült kérdésekkel is.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban a Szerző által ismertetett határozat és az annak felülvizsgálata során nemrég született bírósági ítélet az ajánlati biztosíték jogintézményére fókuszál – figyelemmel a jogintézmény jelentőségére, amelynek funkciója az ajánlattevők ajánlati kötöttségének megtartása. Az ismertetett döntések a joggyakorlat egységét szolgálják.

A Közbeszerzési iránytű rovat első írása a Bíró alkotta jog a közbeszerzésekben – jogvitákból jogalkotás? című cikksorozat második része. A Szerző célja, hogy rávilágítson arra, hogy a jogalkotás és a jogalkalmazás sajátos viszonyban áll egymással: a hatalmi ágak megosztása folytán a bíróságoknak és a közigazgatásnak a jogszabályok alkalmazását, értelmezését kell elvégezniük. A második szakcikk az Európai unió Bírósága C‑295/20. sz. ítéletének részletes elemzését tartalmazza, a jogeset az Európai Unió egyik tagállamából a másikba történő hulladékszállítás kérdéseivel foglalkozik.

A Statisztika rovat az egyajánlatos eljárások körébe tartozó közbeszerzéseket vizsgálja a 2020. év vonatkozásában.