2022. IV. évfolyam 8. szám
Letöltés
2022. IV. évfolyam 8. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - augusztus

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2022. augusztusában megjelenő nyolcadik számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyéb kérdések mellett – az összeférhetetlenség jogintézményével, valamint a Kbt. 111. §-ában rögzített egyes kivételi esetekkel összefüggő jogértelmezési kérdésekkel foglalkozik.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban ismertetett döntőbizottsági határozat a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításával kapcsolatos. A szerződéskötéskor előre nem látható, adott esetben vis maior helyzetek (pl.: háború, járványhelyzet stb.) a szerződéskötő felekre és a jogalkalmazókra nem várt hatással lehetnek, melyek a közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles ajánlatkérők beszerzési igényének a megvalósítását veszélyeztethetik. A Szerző kiemeli, hogy a közbeszerzési szerződés módosítása esetében abban az esetben van lehetőség a COVID-19-járvány jelentette egészségügyi válsághelyzet körülményeit figyelembe venni, ha az ok-okozati összefüggés a COVID-19-járvány helyzettel fennáll, és az érintett fél azt dokumentáltan bizonyítani tudja.

A Közbeszerzési iránytű rovat első írásának célja néhány olyan témakör tárgyalása, amelyek kérdéseket vethetnek fel a jogalkalmazókban a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének alkalmazásával összefüggésben. A Rendelet azonnali hatálybalépése, a közvetlen alkalmazásból eredő átültetés hiánya, a rövid és tömör megfogalmazás, a részletszabályok hiánya, a magyar közbeszerzési terminológiától eltérő szóhasználat miatt számos kérdés felmerülhet a jogszabállyal kapcsolatban. A második cikk mérnöki nézőpontból vizsgálja a műszaki tartalom definícióját és azt, hogy az miért változhat/változik meg egy építési beruházás során.

A Statisztika rovat az egyajánlatos közbeszerzések statisztikáit elemzi a 2020-2021. évek tekintetében.