2021. III. évfolyam 4. szám
Letöltés
2021.III.évfolyam 4. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő április

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2021. áprilisi számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyéb kérdések mellett – választ kíván adni a támogatott szervezetek ajánlatkérői minőségének megállapítása kapcsán felmerülő „közigazgatási rendeltetésű épület” kategóriájának meghatározása tekintetében, beszerzési tárgy minősítése és a bírálóbizottságba jogszerűen bevonható közreműködők köre kapcsán, továbbá egyes kizáró okok fennállásának értelmezése és egy, a részekre bontással összefüggésben felmerülő speciális eset vonatkozásában.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban a Szerző eljárásjogi kérdésekkel foglalkozik. Az elsőként bemutatott végzésben az Európai Bíróságnak az Unió intézményei és szervei által lefolytatott közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban odaítélt szerződésekre alkalmazandó jogorvoslati határidők tekintetében a kereset elkésettségéről való állásfoglalása kerül bemutatásra. Az ezt követően ismertetett végzésekben a jogorvoslati kérelem elkésettségével, előzetes vitarendezési eljárás lehetővé tételével, valamint a közigazgatási hatósági eljárásban a kérelem tartalom szerinti elbírálásának alapelvével kapcsolatos döntőbizottsági állásfoglalások kerülnek elemzésre.

A Közbeszerzési iránytű rovat első cikke a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzé¬tételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet legfontosabb szabályait és a hirdetményellenőrzés folyamatát mutatja be, hangsúlyt helyezve a gyakorlat szempontjából praktikus tudnivalókra. A következő írás egy cikksorozat első része, a tanulmány a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésének kérdéseivel kíván foglalkozni. Az első rész a közbeszerzési kötelezettség általános kérdéseit és részben a jogtalan mellőzés lehetséges forrásait tárgyalja. 

A Statisztika rovat a kkv-szektor 2020. évi közbeszerzéseinek statisztikai elemzését mutatja be.