2021. III. évfolyam 3. szám
2021.III.évfolyam 3. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő március

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2021. márciusi számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – többek között – részletesen kitér az értékelési szempontként meghatározott gyakorlati idő alátámasztásával összefüggő egyes kérdésekre, foglalkozik az alvállalkozók bevonásával, a szerződéskötési moratórium lejárta időpontjának megadásával és a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának lehetőségével is, valamint kitér az EEKD egy meghatározott pontja vonatkozásában kérdésessé vált hiánypótlás-kibocsátásra is.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban ismételten a hiánypótlás jogintézményével kapcsolatos eseti döntések kerülnek bemutatásra. A jelen számban ismertetett, az utóbbi időben született Döntőbizottsági határozatok az ajánlatkérő hiánypótlási, illetve felvilágosítás kérési kötelezettségével az alkalmasság igazolásához megajánlott szakemberrel, valamint a hiányosan benyújtott árazott költségvetéssel összefüggésben foglalkoznak az átalánydíjas, és nem átalánydíjas szerződések tekintetében. 

A Közbeszerzési iránytű rovatban a Közbeszerzési Értesítő Plusz 2020. novemberi és 2021. februári számaiban jelent meg az alvállalkozókkal kapcsolatos cikksorozat első két része, melyekben a Szerző áttekintette az alvállalkozó fogalmát, a fogalom egyes elemeit, az alvállalkozói minőség megállapíthatóságának eseteit, valamint az alvállalkozók bejelentésével összefüggő rendelkezéseket. Jelen számban kerül kiadásra a cikksorozat záró része, mely a Kbt. alvállalkozókra vonatkozó szabályozása további elemeit ismerteti, hangsúlyozottan azokra a pontokra koncentrálva, amelyek a leggyakoribb jogértelmezési problémákat, jogsértéseket okozzák. A második tanulmány – amely angol nyelven kerül publikálásra – a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások törvényességi ellenőrzése tekintetében a csökkenő eljárásszámot mutató statisztikai adatok hátterét elemzi; kísérletet tesz az adatok hátterének feltárására, valamint annak bemutatására, hogy a törvényességi ellenőrzés során a Közbeszerzési Hatóság hogyan biztosítja a transzparenciát, és milyen módon nyújt segítséget a jogalkalmazóknak az eljárásfajta Kbt.-nek megfelelő lefolytatásához.

A Statisztika rovat megyénként mutatja be az eredményes közbeszerzési eljárások alakulását a 2020 év tekintetében.