2021. III. évfolyam 2. szám
2021.III.évfolyam 2. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő február

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2021. februári számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyéb más kérdések mellett – választ kíván adni a jogalkalmazók számára a teljesítési biztosíték keretmegállapodás/keretszerződés esetén történő kikötésével, in-house szerződés bizonyos esetben történő megkötésének lehetőségével, a szerződés teljesítésének időszakában bejelentett alvállalkozók és az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatával összefüggésben felmerült kérdésekre.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban ismertetett határozatok, és ezen határozatok egyikének tárgyában nemrég született iránymutató bírósági döntés a felvilágosításkérés jogintézményével foglalkozik.

A Közbeszerzési iránytű rovatban e hónapban két témában olvashatnak szakcikket. Az első írás a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás törvényességi ellenőrzésének tapasztalatait bemutató cikksorozat első része, melyben a Szerző az egyes jogalapok feltételrendszerének áttekintése során a gyakorlatban legtöbbször előforduló hibákra, hiányosságokra hívja fel a figyelmet, bemutatva a jogalapok jogszerűségi vizsgálatának főbb szempontjait. A második tanulmány az alvállalkozók szabályozási környezetének bemutatására vállalkozó cikksorozat folytatásaként az alvállalkozók szabályozási környezetének egyik legfontosabb elemét, az alvállalkozó bejelentésére vonatkozó szabályokat vizsgálja. A szakcikk célja, hogy rávilágítson a leggyakoribb jogsértésekre, valamint megpróbálja feltárni azokat a pontokat, ahol gyakoriak a jogsértéseket eredményező téves értelmezések.

A Statisztika rovat 2020. első három negyedévi adatainak statisztikai elemzésére vállalkozik az adatok 2019. év hasonló időszakával történő összehasonlításának tükrében.