2021. III. évfolyam 1. szám
Letöltés
2021.III.évfolyam 1. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő január

A Közbeszerzési Értesítő Plusz első száma immár két éve jelent meg. Örömmel tapasztaljuk, hogy a folyóirat kiadásának első hónapjaiban kialakult stabil, nagyszámú olvasótábor továbbra is folyamatosan nyomon követi a szaklap különböző rovataiban bemutatott közbeszerzési aktualitásokat, szakcikkeket. Ez évben is eleget kívánunk tenni célkitűzésünknek, azaz a közbeszerzési szakmai ismeretek terjesztésének, a jogalkalmazók hatékony támogatásának.

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2021. januári számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyebek mellett – a következő témákkal foglalkozik: az együttes megjelenés tilalmának érvényesülése a keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitás során, keretösszeg, illetve keretmennyiség alapú keretszerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban a fedezethiánnyal összefüggő eredménytelenségi ok alkalmazásának egyes kérdései, továbbá a súlyos szerződésszegéssel összefüggő kizáró ok alkalmazhatóságával és az ennek kapcsán felmerülő öntisztázás lehetőségének fennállásával, valamint a dinamikus beszerzési rendszer alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdések.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban szemléltetett eset és ennek tárgyában a közelmúltban született iránymutató bírósági döntés a részvételi felhívásban előírt alkalmassági követelmény igazolására vonatkozóan új gazdasági szereplő bevonásának korlátaival foglalkozik a kétszakaszos eljárások második, ajánlattételi szakaszában.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CXXVIII. törvény 2020. december 10-én került kihirdetésre, e törvény a Közbeszerzési iránytű rovatban megjelenő írás témája. A rendkívüli aktualitással bíró szakcikk Szerzőpárosa a hivatkozott módosítás legfontosabb elemeit ismerteti részletesen.

A Statisztika rovat az európai uniós alapokból finanszírozott operatív programokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárások 2020. I. féléves főbb adatainak statisztikai elemzését mutatja be.