2020. II. évfolyam 11. szám

Szerkesztőbizottsági köszöntő november

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2020. novemberi számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyebek mellett – a következő témájú kérdésekre kíván választ adni a jogalkalmazók számára. A részekre bontás tilalmával és támogatott szervezetek közbeszerzési kötelezettségével összefüggő egyes esetek; a kizáró okok fenn nem állása ellenőrzésének kérdései nem EU tagállam, vagy EGT tagországból származó ajánlattevők esetében; az alvállalkozó fogalmával és közbeszerzési eljárásba történő bevonásával, kötbérigény érvényesítésével, továbbá az ajánlat érvényteleségének vizsgálatával kapcsolatos kérdések.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban a Szerző – három eset szemléltetésével – az ajánlatkérő általános bírálati kötelezettségét elemzi. Az ajánlatkérő az ajánlat, illetve részvételi jelentkezés bírálatát a jogszabályokban előírtak szerint, a Kbt.-ben meghatározott megfelelő eljárási cselekmény alkalmazásával köteles elvégezni, az ajánlatok, illetve a részvételi jelentkezések érvényessége vagy érvénytelensége az ajánlatkérő által jogszerűen elvégzett eljárási cselekmények eredményeként állapítható meg. A bírálat folyamata akkor fejeződik be, ha az ajánlatkérő a bírálat során egyértelmű döntést tud hozni az ajánlat érvényességéről vagy érvénytelenségéről.

A Közbeszerzési iránytű rovatban e hónapban két témában olvashatnak szakcikket. Az első írás a közbeszerzési és a versenyjog átfedő területeit vizsgálja, különös tekintettel a hatósági együttműködésre, a bejelentési kötelezettségre, az összeférhetetlenségre és a kartell screeningre. A cikk bemutatja a verseny tisztaságának megvédését hivatott ajánlatkérői bejelentési kötelezettség bizonyítási standardját, kitér az összeférhetetlenség témakörére is és a személyi összefonódások kérdését versenyjogi példán is bemutatja.
A második szakcikk az alvállalkozókkal kapcsolatos cikksorozat következő része, mellyel a Szerző bemutatja a vonatkozó szabályozási környezetet, rávilágít a leggyakoribb jogsértésekre, valamint megpróbálja feltárni azokat a pontokat, ahol gyakoriak a jogsértéseket eredményező téves értelmezések. Az e számban publikált rész az alvállalkozókra vonatkozó szabályozási környezet legfontosabb elemét tárgyalja: az alvállalkozónak minősítés megállapításának feltételeit.

A Statisztika rovat a szolgáltatás-megrendelések 2019. évre irányadó főbb statisztikai adatainak elemzését mutatja be.