2020. II. évfolyam 10. szám

Szerkesztőbizottsági köszöntő október

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2020. októberi számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyebek mellett – a következő témájú kérdésekre kíván választ adni a jogalkalmazók számára. A referenciaigazolás elfogadásának feltételei, szakembercsere esetében az egyenértékűség vizsgálata, az alvállalkozói kártérítési és kötbérfelelősség korlátozásának lehetősége, a meghívásos tervpályázati eljárás lebonyolításával összefüggő, valamint közös ajánlatkérők közbeszerzési eljárásban történő részvételével kapcsolatos egyes kérdések.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban a Szerző – négy esetet elemezve – az ajánlatkérő tájékoztatási kötelezettségével foglalkozik. Az ajánlatkérő tájékoztatási kötelezettségének jelentősége, hogy a megfelelő, lényeges indokokat tartalmazó, közérthető tájékoztatásban foglaltak biztosítják az érintettek jogorvoslati jogának megvalósulását, melynek alapján az érintettek eldönthetik, hogy az ajánlatkérő döntésével szemben jogorvoslattal kívánnak-e élni, vagy azt elfogadják.

A Közbeszerzési iránytű rovatban e hónapban két témában olvashatnak szakcikket. „Az ellenszolgáltatás speciális esetei” című írás célja annak bemutatása, hogy a közbeszerzési szerződés negyedik fogalmi elemeként megjelenő visszterhesség tekintetében az ellenszolgáltatás fogalma nem szűkíthető le kizárólag a pénzbeli ellenszolgáltatásokra. Olyan uniós jogesetek kerülnek bemutatásra, amelyekben az ellenszolgáltatás egy jövőbeli építményre vonatkozó bérleti díjként, illetve köztehernek minősülő hozzájárulásról történő lemondásként jelenik meg. A második tanulmány a közbeszerzési szerződés teljesítése körüli értelmezési határterületeket és a póthatáridő közbeszerzési és polgári jogi kérdéseit elemzi részletesen.

A Statisztika rovat a 2019. évi közbeszerzési eljárások ajánlatkérők típusa szerinti elemzését mutatja be.