2020. II. évfolyam 6. szám

Szerkesztőbizottsági köszöntő június

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2020. júniusi számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – többek között – részletesen kitér az aránytalanul alacsony ár indokolása esetén a kiegészítő indokolás tartalmi korlátjaira, a hiánypótlás, az összeférhetetlenség és az ajánlati biztosíték jogintézményével kapcsolatos egyes kérdésekre, foglalkozik továbbá az ajánlatkérői minőség megállapításával, valamint egyes kizáró okok fenn nem állásának igazolási módjával is.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban ismertetett három jogeset a közbeszerzési igényét megvalósító ajánlatkérőnek az alkalmassági feltételek és az értékelési szempontrendszer meghatározására vonatkozó kötelezettségével kapcsolatos. A válogatás témája kapcsán a Szerző hangsúlyozza, hogy az alkalmassági és az értékelési szempontrendszer a közbeszerzési eljárások központi feltételei, amelyek az adott szerződés teljesítésére ténylegesen képes ajánlattevő és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálják a beszerző ajánlatkérő számára.

A Közbeszerzési iránytű rovatban e hónapban három témában olvashatnak szakcikket. Az első írás a Miniszterelnökségnek a koronavírus járvány okozta helyzettel összefüggő szerződésmódosítások közbeszerzési jogi megítéléséről szóló közleményét ismerteti. Az ezt követő cikk a Közbeszerzési Értesítő Plusz 2020. évi V. számában Mérlegelési és diszkrecionális jogkörön alapuló döntések a közbeszerzések területén címmel megjelent írás folytatása. A cikk második részében az eljárási költségek vizsgálatának alapvető jellemzői, a mérlegelésre épülő határozatok indokolásának, valamint az ajánlatkérők döntési mozgásterének főbb problémái kerülnek áttekintésre. A harmadik tanulmány a zöld értékelési szempontok közbeszerzési kérdéseivel foglalkozik, melynek jelen kiadványban publikált első része a jogi keretrendszer és az ide vonatkozó jogesetek bemutatásával foglalkozik. A szerző a szakcikk később megjelenő második részében az életciklusköltség-számítási módszerrel foglalkozik majd, különös tekintettel a járművek beszerzésére.

A Statisztika rovat a környezetvédelmi szempontokat tartalmazó közbeszerzések 2019. évi alakulásának statisztikai elemzését tartalmazza.