2020. II. évfolyam 3. szám
2020.II.évfolyam 3. szám

Szerkesztőbizottsági köszöntő március

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2020. márciusában megjelenő száma Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyebek mellett – a szerződéskötési moratórium jogintézményével, az építési beruházások beszerzésére irányuló eljárások esetében előírható referenciák vizsgálható időszakával, az opciót is tartalmazó eljárás tekintetében a fedezet kiterjedésének kérdésével foglalkozik. A jelen rovat tartalmazza továbbá a több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodással összefüggésben felmerülő egyes eljárási kérdésekkel, a beszerzés tárgyának meghatározásával, a fordított bírálat alkalmazhatóságával és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói kötelező közbeszerzési gyakorlat igazolása tekintetében elfogadható igazolások körével összefüggő hatósági állásfoglalások kivonatát.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban a Szerző folytatja az előző lapszámban megkezdett, a Kbt. által az ajánlatkérő számára, az ajánlati ár megalapozottságának vizsgálatára előírt kötelező indokoláskérési eljárással kapcsolatban született döntőbizottsági határozatok és ahhoz kapcsolódó bírósági eseti döntések ismertetését, e körben jelen lapszámban három jogeset került feldolgozásra.

A Közbeszerzési iránytű rovatban e hónapban két témában olvashatnak szakcikket. Az egyik írásban a Szerző az in-house beszerzések egyes feltételeit mutatja be a magyar szabályozás sajátosságaira is tekintettel, e feltételek kapcsán ismertetve az európai ítélkezési gyakorlatot. Az ezt követő cikk a hazai modern közbeszerzési rendszer létrejöttének 25. évfordulója alkalmából készült el. A cikk a közbeszerzés főbb jogpolitikai céljait és a hazai közbeszerzési szabályozás kialakulásában szerepet játszó fontosabb eseményeket kívánja ismertetni. Az írás bemutatja az elmúlt 25 év négy közbeszerzési törvénye létrejöttének körülményeit, továbbá az egyes közbeszerzési törvények szabályozási céljait és a közbeszerzési eljárás alapelveit.

A Statisztika rovatban a Szerző az oktatás nemzetgazdasági ág körébe tartozó közbeszerzések főbb jellemzőit elemzi a 2019. év tekintetében.