Az oktatási, kutatási főtevékenységet végzők, illetve oktatási intézményt fenntartók közbeszerzéseinek főbb jellemzői a 2018. évben

Az oktatási, illetve kutatás-fejlesztési tevékenység közbeszerzéseinek besorolását a következők szerint végeztük el: az egyes ajánlatkérők főbb tevékenységi körének önbesorolásai esetén az „Oktatás”, illetve „Kutatás” besorolásokat, a közös közbeszerzési szójegyzék kódjai1 esetén (ún. CPV kódok) az „Oktatási és képzési szolgáltatások” (80-as CPV főcsoport) besorolásait, illetve a nem oktatási főtevékenységet végző ajánlatkérők oktatási intézményeinek építési beruházásai2 besorolásait vettük figyelembe. A főbb tevékenységi besorolás esetén az „egyéb” kategóriában szabadszövegesen megadott „állami köznevelési feladatellátás”, „óvodafenntartás”, „óvodai feladatellátás”, „napközi”, „felsőoktatás”, „oktatás igazgatása”, „oktatást kiegészítő tevékenység”, „alapkutatás”, „alkalmazott kutatás”, „kutatás–innováció”, „kutatás-fejlesztés”, „kutatást támogató tevékenység”, „tudományos kutatás” tevékenységi besorolásokat is figyelembe vettük.

A fentiek szerint meghatározott ajánlatkérők oktatással, kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos közbeszerzéseik során 2018-ban összesen 1 147 db eredményes közbeszerzési eljárást folytattak le, amely az összes közbeszerzési eljárás 11,1 %-át jelenti. Az oktatási, kutatás-fejlesztési ágazatot érintő közbeszerzési eljárások szerződés szerinti összértéke 2018-ban 166,8 milliárd Ft volt, ami a 2018. évi összes közbeszerzési eljárás összértékének 5,1 %-át jelenti.

Az eljárások 71,8 %-át nemzeti eljárásrend szerint folytatták le, 28,2 %-át pedig uniós eljárásrend szerint. Érték szerint a nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott eljárások kisebb részarányt képviselnek, az oktatással kapcsolatos közbeszerzési eljárások szerződés szerinti összértékének 42,4 %-a valósult meg a nemzeti eljárásrend szerinti eljárás keretében.

Az uniós eljárásrend szerint lefolytatott eljárások 88,9 %-a nyílt eljárás szerint került meghirdetésre, 6,5 %-a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásként került lebonyolításra (a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások aránya 2018-ban az összes közbeszerzések vonatkozásában 4,8 % volt)
Az uniós eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások eljárástípusonkénti alakulását a következő diagram szemlélteti:

A nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott eljárások 57,4 %-a (472 db) 23,3 milliárd Ft összértékben a Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás szerint került lefolytatásra, 32,3 %-a (266 db) 27,3 milliárd Ft értékben a Kbt. 115. § alapján, a nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatott eljárás keretében valósult meg. Az eljárások 4,6 %-át (38 db eljárás) a Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerint folytatták le, 5,5 milliárd Ft értékben. Az eljárások 1,8%-a (15 db eljárás) 8,8 milliárd Ft értékben a Kbt. 113. § szerinti nyílt, illetve a Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárásokon kívüli nyílt eljárás, 1,6 %-a (13 db eljárás) 469,5 millió Ft összértékben hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás volt. 12 db eljárás (az eljárások 1,5 %-a) a Kbt. 115. § alapján, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályai szerint lefolytatott eljárás volt, amelynek összértéke 1,4 milliárd Ft volt. 3 db eljárás esetén az eljárási típus a Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos forma, amelyek összértéke 46,7 millió Ft volt. 2 eljárást a Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárásként (69 millió Ft összértéken), illetve szintén 2 eljárást a Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljáráson kívüli tárgyalásos eljárásként (3,9 milliárd Ft összértéken) folytattak le az ajánlatkérők.

Az ajánlatkérők régiója szerint az oktatási, kutatás-fejlesztési fő tevékenységet végzők legtöbb közbeszerzési eljárása Budapesten került lefolytatásra (348 db eljárás), amelyek közül a szerződés típusa szerint a legnagyobb részarányt az árubeszerzések (181 db) jelentették.

A második legtöbb közbeszerzést lebonyolító régió Dél-Alföld (171 db), illetve Észak-Alföld (149 eljárás). 2018-ban a legkevesebb közbeszerzési eljárást Pest megyében folytatták le (69 eljárás). Érték szerint vizsgálva az eljárások ajánlatkérők szerinti területi megoszlását, a régiók sorrendje megegyezik az eljárások számának régiós sorrendjével.

Az oktatási, kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos közbeszerzések számának az ajánlatkérők régiója, illetve a szerződés fő típusa szerinti besorolását a következő diagram szemlélteti:

Az oktatási, kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos közbeszerzések értékének az ajánlatkérők régiója, illetve a szerződés fő típusa szerinti besorolását a következő diagram szemlélteti:

Az oktatással, kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos közbeszerzések között 2018. évben eredményes közbeszerzési eljárást a legnagyobb arányban a felsőoktatási intézmények folytattak le, az összes oktatási, kutatás-fejlesztési közbeszerzési eljárások 44,1 %-át (506 eljárás), ezen eljárások értékének 48,2 %-át (80,4 milliárd Ft) folytatták le az egyetemek, főiskolák. A köznevelési intézmények esetén az egyes tankerületi központok, illetve a Klebelsberg Központ 2018-ban az összes oktatási, kutatás-fejlesztési közbeszerzési eljárás 21,5 %-át (247 eljárás) folytatta le, az eljárásaiknak összesített értéke pedig az oktatási, kutatás-fejlesztési közbeszerzési eljárások összértékének 19,2 %-át (32,1 milliárd Ft) jelenti. A szakképzési centrumok 2018-ban az oktatási, kutatás-fejlesztési közbeszerzések 6,4%-át (73 eljárás) folytatták le. Az oktatási épületek építése az oktatási közbeszerzések 5,7 %-át jelentette (65 eljárás), érték szerint viszont ennél jóval nagyobb arányt, 12,6 %-ot (21 milliárd Ft) képviselve.

Az oktatással, kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos közbeszerzések főbb ajánlatkérői típusai 2018. évben a következők szerint alakult:

A felsőoktatási intézmények esetén az állami intézmények3 mellett a Győri Hittudományi Főiskola, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, illetve az Edutus Főiskola folytatott le eredményes közbeszerzési eljárást. Az egyetemek, főiskolák esetén a legtöbb közbeszerzési eljárást a Pécsi Tudományegyetem folytatta le, összesen 91 eljárás tekintetében (a felsőoktatási intézmények által eredményesen lefolytatott eljárások értékének 20,2 %-át zárta a Pécsi Tudományegyetem 2018-ban). Hasonlóan sok közbeszerzési eljárást folytatott le a Semmelweis Egyetem (42 db eljárás), a Szegedi Tudományegyetem (42 db eljárás), a Debreceni Egyetem (32 db eljárás), illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem (25 db eljárás). A Miskolci Egyetem 2018. évben összesen 18 db közbeszerzési eljárást zárt eredményesen.

A tankerületi központok közül összesen 57 tankerületi központ4 zárt eredményesen közbeszerzési eljárást 2018-ban, az eredményesen zárult közbeszerzések száma az ő esetükben 240 eljárás volt, 27 milliárd Ft összértékben. A legtöbb közbeszerzési eljárást (összesen 24 db-ot) a Miskolci Tankerületi Központ folytatta le eredményesen, 658,8 millió Ft értékben. Érték szempontjából a legnagyobb összegű közbeszerzési eljárást a Salgótarjáni Tankerületi Központ, (1,5 milliárd Ft összértékben), a Bajai Tankerületi Központ (a közbeszerzési eljárásainak összege 1,2 milliárd Ft), illetve a Győri Tankerületi Központ folytatta le (eljárásainak összértéke 1,2 milliárd Ft). A legkisebb összegű közbeszerzési eljárást 2018-ban az Esztergomi Tankerületi Központ (4,8 millió Ft) zárta eredményesen. A Klebelsberg Központ a legnagyobb összértékű (3,7 milliárd Ft) közbeszerzési eljárását az „elektronikus ügyintézési és intézményirányítási rendszerek köznevelés állami fenntartóihoz, illetve fenntartásukban lévő köznevelési intézményekhez történő bevezetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (KRÉTA)” tárgyban zárta eredményesen a 2018. év során, KÖFOP társfinanszírozású európai uniós projekt kapcsán.

 

A szakképzési centrumok (SZC) esetén 31 centrumnál összesen 73 közbeszerzési eljárást zártak 2018-ban eredményesen, összesen 5,4 milliárd Ft értékben. A SZC- k közül érték szerint a legnagyobb részarányú közbeszerzést 2018-ban a Tatabányai Szakképzési Centrum folytatta le, az általa lefolytatott közbeszerzési eljárások értéke összesen 561,2 millió Ft volt. A legkisebb összértékű közbeszerzést a Szegedi Szakképzési Centrum folytatta le, 22,9 millió Ft értékben.

A nem állami fenntartású köznevelési intézmények közül 10 intézmény zárt eredményesen összesen 11 közbeszerzési eljárást 2018-ban, összesen 1 milliárd Ft összértékben. Az eljárások közül 7 db építési beruházás, melynek értéke 818,5 millió Ft, amely összeg a nem állami köznevelési intézmények közbeszerzési eljárási összértékének 81,6 %-át jelenti. A nem állami köznevelési intézmények közbeszerzési eljárásai közül 2-2 db árubeszerzés, illetve szolgáltatás megrendelés volt, 124,4 millió Ft, illetve 60,3 millió Ft összértékben. A legnagyobb értékű közbeszerzést a Szentendrei Református Gimnázium folytatta le, épületbővítés tárgyban, 254,1 millió Ft értékben.

2018-ban az Oktatási Hivatal 14 közbeszerzési eljárása árubeszerzés, illetve szolgáltatás tárgyú volt (7-7 eljárás), 2 milliárd Ft összértékben. Árubeszerzés keretében összesen 671,6 millió Ft értéken Microsoft licencek beszerzése, illetve különböző képzéseket támogató fejlesztő eszközök beszerzése valósult meg. Szolgáltatási tárgyú közbeszerzések kapcsán többek között az egyes szakmai programokhoz kapcsolódó rendezvényszervezési szolgáltatás, könyvvizsgálói tevékenység, oklevelek, oklevélmellékletek grafikai megújítási szolgáltatásának megrendelése történt.

Az egyéb oktatási főtevékenységet végzők (alapítványok, egyesületek stb.) 2018-ban 55 eljárás tekintetében folytattak le eredményes közbeszerzési eljárást, összesen 7,9 milliárd Ft értékben. Az eljárások 83,6 %-a (46 db eljárás) nemzeti eljárásrend szerint került lefolytatásra, 16,4 %-a (9 db eljárás) uniós eljárásrendben folyt. A legnagyobb részarányt az építési beruházások közbeszerzései képviselik: az eljárások 41,8 %-a (23 db eljárás), eljárási értékének 71,5 %-a (5,6 milliárd Ft) valósított meg valamilyen építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást. Az eljárások további 32,7%-a (18 db) árubeszerzés, 25,5 %-a (14 db) pedig szolgáltatás-megrendelés volt. Az oktatási főtevékenységet végzők esetén egyes önkormányzatok, illetve önkormányzati társulások 5 is fő tevékenységként az oktatási tevékenységet jelölték meg: az ő esetükben a közbeszerzési eljárás (összesen 4 db eljárás 352,5 millió Ft összértékben) beszerzési tárgya új óvoda építés, illetve óvodaépületek bővítése, felújítása volt a 2018. év során. Egyéb oktatási főtevékenységet végzők esetén az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, illetve a Jászberényi Református Egyházközség is óvoda fejlesztése, tornaszoba kialakítása tárgyban folytatott le közbeszerzési eljárást (a kettő eljárás esetén a szerződések összértéke 639,3 millió Ft volt). Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága óvoda felújítás, bővítése mellett tornaterem építés tárgyában (299,7 millió Ft), illetve iskolaépület felújítása (63,4 millió Ft) tárgyában is folytatott le közbeszerzési eljárást. A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Gandhi Gimnázium, Kollégium épületének belső átalakítása során 26,9 millió Ft értékben folytatta le közbeszerzési eljárását 2018-ban.

A Kutatás-fejlesztés fő tevékenységet végzők közül összesen 20 ajánlatkérő 132 eredményes közbeszerzési eljárásról nyújtott be tájékoztató eredményhirdetményt 2018-ban, 12,8 milliárd Ft összértékben. Az eljárások 76,5 %-a (101 db eljárás) árubeszerzés volt, ezen eljárások közel fele (48,1 %-a, 49 db eljárás) laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések közbeszerzése volt 4,3 milliárd Ft összértéken. Ezen ajánlatkérői csoport szoftvercsomag és információs rendszerek közbeszerzései során 16 eljárás keretén belül 1,2 milliárd Ft összértékű közbeszerzést valósított meg.

A közbeszerzési kódjegyzék besorolása szerint „oktatási, kutatási épületek építése” az egyéb nem oktatási főtevékenységet végző ajánlatkérők esetén 54 települési önkormányzat, 4 egyházi fenntartó6 és egy nemzetiségi önkormányzati fenntartó7 esetén 65 közbeszerzési eljárás keretén belül zárult eredményesen, összesen 21 milliárd Ft összértéken. Az eljárások ötöde (13 eljárás) Pest megyében került lefolytatásra, 4,2 milliárd Ft összértékben. Az eljárások értéke szerint ugyanakkor a legnagyobb arányú közbeszerzést Budapesten folytatták le az ajánlatkérők, az eljárások értékének 37,6 %-át érintve, 7,9 milliárd Ft összértékben. A legkisebb összegben közbeszerzési eljárást a Dél-Dunántúli régióban, Simonfán folytatták le 33,2 millió Ft összértékben, a Zselici Vadvirág Óvoda bővítése és átalakítása tárgyában.

Az egyéb nem oktatási főtevékenységet végzők oktatási, kutatási épületek építése során lefolytatott közbeszerzési eljárásai 58,5 %-ához (38 db közbeszerzési eljáráshoz) kapcsolódott valamilyen európai uniós társfinanszírozás, azonban a társfinaszírozás az eljárások értékének (5 milliárd Ft-t) csupán 23,9 %-át érintette. Az uniós források felhasználása a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) (29 eljárás) uniós forrásait érintette legnagyobb részben.

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), illetve Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) uniós projektek 3-3 eljáráshoz kapcsolódtak, a Vidékfejlesztési Program keretében 2 eljárás keretében került sor uniós forrás felhasználására. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül egy eljáráshoz kapcsolódóan került sor oktatási épület építésére (Algyőn zöld iskola kialakítása tárgyában).

Az egyéb nem oktatási főtevékenységet végzők oktatási, kutatási épületek építési eljárásai közül 8 db eljárás 1 milliárd Ft összértéket meghaladó. Ezen 8 eljárás 14,1milliárd Ft összesített értékű, amely az oktatási, kutatási épületek építési eljárási értékének a kétharmadát jelenti.

A nem oktatási főtevékenységet végző ajánlatkérők oktatási, kutatási épületek építési közbeszerzéseinek számát, illetve értékét értékkategóriánként szemlélteti a következő diagram:

2018-ban egyéb, nem oktatási főtevékenységet végzők CPV kódként oktatási szolgáltatást 40 eljárás esetén adtak meg, ezen eljárások összértéke 4,3 milliárd Ft volt. Ezek az eljárások szolgáltatási szerződésként kerültek lefolytatásra, a beszerzés tárgya humánerőforrás-fejlesztés, iskolarendszeren kívüli képzés, e-learning képzés mellett pályaorientációs tartalmat, pedagógus továbbképzési tartalmakat stb. megvalósító szolgáltatások megrendelése volt.

Az oktatási, illetve kutatás-fejlesztési tevékenység közbeszerzéseinek során az egy közbeszerzési eljárásra jutó szerződés szerinti végleges összérték 2018-ban átlagosan 145,4 millió Ft volt. Ez a 2018. évi összes közbeszerzési eljáráshoz viszonyítva lényegesen alacsonyabb érték (2018. évben országosan az egy közbeszerzési eljárás átlagos értéke 317,8 millió Ft volt).

Eljárásrendenként vizsgálva az oktatási tevékenységet végzők közbeszerzéseinek átlagos értékét, a következőket foglaljuk össze: az uniós eljárásrendben 2018-ban 324 db közbeszerzési eljárás, összesen 96,1 milliárd Ft összértékben zárult eredményesen, egy eljárás átlagos értéke ezen eljárások esetén 296,5 millió Ft volt. A nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzéseknél összesen 823 db közbeszerzési eljárás zárult eredményesen, 70,7 milliárd Ft összértékben, esetükben az egy közbeszerzési eljárásra jutó összeg 85,9 millió Ft volt.

Az érintett időszakban az eredményesen zárult 1 147 db közbeszerzési eljárás esetén, melyekre – a részajánlattételi lehetőségnek köszönhetően – összesen 8 636 db ajánlatot nyújtottak be, egy közbeszerzési eljárásra átlagosan 7,5 db ajánlat érkezett (a 2018. évi országos adat 5,9 db ajánlat volt). A részekre nem tagolódó eljárások esetében a 2018. évben 683 eljárás esetében nem volt lehetőség részajánlattételre, ez a közbeszerzések 59,5%-át jelentette (az összes közbeszerzések esetén ez a mutató 69,8 %). A részekre nem tagolódó eljárások esetén összesen 2 075 db ajánlatot nyújtottak be az ajánlattevők, az egy eljárásra jutó ajánlat átlagos száma így ezen eljárások esetén 3 db volt.

Az oktatási, illetve kutatás-fejlesztési tevékenységet végzők 146 közbeszerzési eljárása esetén csupán egy ajánlat érkezett eljárásonként, ami az összes oktatás, kutatás-fejlesztési közbeszerzési eljárások 12,7 %-át jelenti (2018-ban az országos mutató értéke az előzetes adatok feldolgozása szerint 15,1 %). Ha az egy ajánlattal rendelkező eljárásokat azok értéke szerint vizsgáljuk, 2018-ban azon oktatási, kutatás-fejlesztési közbeszerzési eljárások értéke, ahol egy ajánlat érkezett, 8,9 % volt (2018-ban az országos mutató értéke az előzetes adatok feldolgozása szerint 12,5 %).


1 Az ajánlatkérők a közös közbeszerzési szószedet (CPV) kódbesorolásait az Európai Bizottság „Közbeszerzés az Európai Unióban: Útmutató a közös közbeszerzési szószedethez (CPV)” útmutatója szerint végzik el.
2 A CPV szószedet szerint a 45214 (Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése) kódú kategória adatai. A kategória a következő alkategóriákat tartalmazza: óvodaépületek kivitelezése, iskolaépületek kivitelezése, oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése, elemi iskola építése, középiskola építése.
3 A Magyar Táncművészeti Egyetemnek a 2018. év során nem volt eredményesen zárult közbeszerzési eljárása.
4 A Váci Tankerületi Központnak, illetve a Szegedi Tankerületi Központnak nem volt eredményesen zárult közbeszerzési eljárása 2018. év során.
5 A következő önkormányzati ajánlatkérők sorolták magukat oktatási főtevékenységet végzőknek: Ikrény Község Önkormányzata, Rábca Menti Községek Önkormányzatainak Köznevelési Intézményfenntartó Társulása, Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása, Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás, Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás.
6 A négy egyházi fenntartó:Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Református Egyházkerület, a Budapesti Zsidó Hitközség, a Hajdúdorogi Főegyházmegye, illetve a Miskolci Egyházmegye.
7 A nemzetiségi önkormányzati fenntartó: Felsőnyék Roma Nemzetiségi Önkormányzat.