2019. I. évfolyam 1. szám

2018. I.félév

A magyarországi közbeszerzési eljárások néhány főbb adata 2018 I. félévében, különös tekintettel az építési beruházásokra

2018 I. félévében összesen 5 151 eredményes közbeszerzési eljárást folytattak le az ajánlatkérők, amely 7,8%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az eljárások szerződés szerinti végleges összértéke 2018. év I. félévében 1 816,7 milliárd Ft volt, ami 2017. év I. félévéhez viszonyítva 4,6 %-kal magasabb.

2018 I. félévében a közbeszerzési eljárások eljárásrendek szerinti megoszlását az alábbi táblázat, illetve diagram szemlélteti:

kép

kép

Az év első hat hónapjában az eredményes közbeszerzési eljárások a GDP 9,3 %-ának megfelelő arányt jelentenek a KSH által közölt, 2018. évre vonatkozó első hat havi GDP becslés adatai alapján. Közülük legnagyobb arányt az építési beruházások jelentik, 2018. I. félév adatai szerint az építési tárgyú közbeszerzési eljárások a GDP 6,1 %-ának megfelelő arányt jelentenek.
2018. I. félévében a közbeszerzési eljárások számának több mint felét (51,1 %-át), az eljárások értékének pedig közel kétharmadát (65,9 %-át) jelentették az építési beruházások, számuk 2018. első hat hónapjában összesen 2 632 db volt, 1 197,8 milliárd Ft értékben (2017. I. félévében az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások aránya 36,9 % volt, az összes eljárás értékének 61,4 %-a). A beruházások 95,5 %-a (2 514 db) nemzeti eljárásrend szerint került lebonyolításra, értékük (371,4 milliárd Ft) az építési beruházások 31 %-át jelenti. A beruházások 4,5 %-át (118 db) uniós eljárásrend szerint folytatták le, értékük (826,4 milliárd Ft) az összes építési beruházás értékének 69 %-át jelenti.
Az uniós eljárásrendben lefolytatott építési beruházások 97,5 %-a (érték alapján 99,7% -a) nyilvános1 eljárás keretében került meghirdetésre, amelynek 83,1 %-a (érték alapján 93 %-a) nyílt eljárástípus szerint valósult meg. 2018. I. félévében az uniós eljárásrend szerint lefolytatott építési beruházások esetén összesen 1 900 db ajánlat érkezett be, az ajánlatok átlagos száma így ezen közbeszerzési eljárások vonatkozásában 16,1 db volt. Az eljárások 77,1 %-ában (91 db) nem volt biztosított a részekre történő ajánlattétel. Esetükben a beérkezett ajánlatok száma összesen 347 db volt, az ajánlatok átlagos száma ezen eljárások tekintetében 3,8 db volt. A részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása mellett lefolytatott eljárások (27 db) esetén az ajánlatok átlagos száma 3,3 db volt. 

Az uniós eljárásrend szerint lefolytatott építési tárgyú közbeszerzési eljárások 62,7 %-át (74 db) kis- és középvállalkozások nyerték meg, az eljárások értékének 31,7 %-ában (261,6 milliárd Ft).
Az uniós eljárásrendű építési beruházások közül 18 db 10 milliárd Ft-ot meghaladó összértékű, amely az eljárások értékének 72,5 %-át jelenti. Az építési tárgyú közbeszerzési eljárások értékének további 22,6 %-át a 2 - 10 milliárd értékű építési beruházások jelentették. Az uniós eljárásrendű építési beruházások számának felét, értékének közel 5 %-át 2 milliárd Ft-ot el nem érő építési tárgyú eljárások jelentették.


1Az uniós eljárásrendben 2018. I. félévének adatai esetén a nyilvános eljárások közé soroljuk a nyílt, a meghívásos, a tárgyalásos, a felhívással induló tárgyalásos, a hirdetménnyel induló tárgyalásos, illetve a gyorsított nyílt eljárásokat.


kép

A közbeszerzésekre alkalmazandó egységes osztályozási rendszer, a Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) besorolási kategóriái szerint 2018. I. félévében az uniós eljárásrendű építési beruházások 72,9 %-a (érték szerint 88 %-a) teljes vagy részleges magas- és mélyépítésű munkákat jelent. Közülük érték szerint a legnagyobb arányban (73,4 %-ban) az ajánlatkérők a szerződésük tárgyának a „csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, épületek és vasutak számára” besorolásokat adták meg.

kép

Az uniós eljárásrend szerint lefolytatott, eredményesen zárult építési beruházások esetén az eljárások 45,8 %-ához (54 db), érték szerint 74,5 %-ához (615,2 milliárd Ft) kapcsolódott európai uniós forrás. Közülük az eljárások számát tekintve legnagyobb arányban, 38,9%-ban (21 db) a Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódott uniós forrás, érték szerint legnagyobb arányban, 53,7 %-ban (330,1 milliárd Ft) az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programhoz (IKOP). Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) keretén belül az uniós eljárásrendű építési beruházások 4,4 %-ához (4 db), a beruházások értékének 21,1%-ához (129,7 milliárd Ft) kapcsolódott uniós támogatás.

Az európai uniós támogatásokhoz kapcsolódó építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások számát, illetve értékét az uniós eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzések esetén a következő diagram szemlélteti:

kép

Megjegyzés
A diagramon szereplő európai uniós programok a következők:
•    GINOP - Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
•    CEF - Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting Europe Facility)
•    IKOP - Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
•    KEHOP - Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
•    TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
•    Az „Egyéb” kategóriában az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) programjai szerepelnek.

2018. I. félévében a nemzeti eljárásrendben lefolytatott építési beruházás tárgyú közbeszerzések 12 %-a (érték alapján 43,9 %-a) nyilvános eljárás2  keretében került meghirdetésre. Az eljárások 90,4 %-a (érték alapján 85,3 %-a) nyílt eljárástípus szerint valósult meg.


2A nemzeti eljárásrendben a 2018. I. félévi adatok során a nyilvános eljárások közé soroljuk a nyílt, a tárgyalásos, a Kbt. 113. § szerinti nyílt, meghívásos és tárgyalásos, illetve a Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárásokat.


2018. I. félévben a nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott építési tárgyú közbeszerzési eljárások esetén összesen 11 110 db ajánlat érkezett be, az ajánlatok átlagos száma így 4,4 db volt. Az eljárások 80,6 %-ában (2 027 db eljárás) nem szerepelt részekre történő ajánlattétel. Esetükben a beérkezett ajánlatok száma összesen 6 520 db volt, így az ajánlatok átlagos száma ezen eljárások tekintetében 3,2 db volt. A részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása mellett lefolytatott eljárások esetén (487 db eljárás) az ajánlatok átlagos száma 3,0 db volt. A nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott építési beruházások közbeszerzési eljárásainak 94,4 %-ban (2 373 db) (érték szerint 91,6 %-ban, 340,3 milliárd Ft értékben) a nyertes kis- és középvállalkozás volt.
A nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott építési beruházások közül 2018. I. félévben 40 db 1 milliárd Ft-ot meghaladó összértékű, ezen beruházások a nemzeti eljárásrend szerinti építési beruházások értékének 18,6 %-át jelentették. Az eljárások értékének 60,8 %-át a 100 millió Ft-ot elérő, de 1 milliárd Ft alatti építési beruházások jelentették. A nemzeti eljárásrend szerinti építési beruházások 26,1 %-a, értékének közel 13 %-a 50 - 100 millió Ft összértékű beruházást jelentett. A beruházások további 27,4 %-a (érték szerint 6,9 %-a) 25 - 50 milliós összértékű beruházást jelent. Az eljárások 7,4 %-a (a beruházások összértékének közel 1 %-a) 25 millió Ft-ot el nem érő összértékű volt.

kép

A nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott építési beruházások közbeszerzési eljárásainak közel kétharmadát (62,6%-át) a regionális/helyi szintű ajánlatkérők folytatták le, jellemzően (86 %-ban) az ajánlatkérők a települési önkormányzatok voltak.
A nemzeti eljárásrendben lefolytatott, építési tárgyú közbeszerzési eljárások közel 18 %-ában (17,9%), érték szerint 16,4 %-ában vettek figyelembe különböző (szerződéses feltételként, értékelési szempontként, műszaki leírás részeként stb.) környezetvédelmi szempontokat. Egyes szociális szempontot az eljárások 6,2 %-ában (érték szerint 5,7%-ában) vettek figyelembe.

A közbeszerzésekre alkalmazandó egységes osztályozási rendszer, a Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) besorolási kategóriái szerint 2018. I. félévében a nemzeti eljárásrendű építési beruházások 39,9 %-a (érték szerint 47,8 %-a) teljes vagy részleges magas- és mélyépítésű munkákat jelentett. Közülük érték szerint a legnagyobb arányban (42 %-ban) az ajánlatkérők a szerződésük tárgyának a magasépítési munka besorolásokat adták meg.

kép

A nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott, eredményesen zárult építési beruházások esetén az eljárások közel 60 %-ához (1 500 db eljárás) kapcsolódott európai uniós forrás. Közülük az eljárások számát, illetve értékét is tekintve legnagyobb arányban - 55,5 % (832 db), illetve 39,6 %-ban (88,9 milliárd Ft) - a Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódott uniós forrás felhasználása. A Vidékfejlesztési Program (VP) keretén belül a nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott építési beruházások 24,5 %-ához (368 db), az eljárások értékének 27,3 %-ához (61,3 milliárd Ft) kapcsolódott uniós támogatás felhasználása. Jelentős arányú volt még a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretén belül uniós támogatások igénybevétele: az építési beruházás tárgyú közbeszerzések 9,2 %-át (138 db), értékét tekintve pedig 19,1 %-át (42,8 milliárd Ft) tették ki.

Az európai uniós támogatásokhoz kapcsolódó építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások számát, illetve értékét a nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzések esetén a következő diagram szemlélteti:

kép

Megjegyzés:
A diagramon szereplő európai uniós programok a következők:
•    TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
•    VP – Vidékfejlesztési Program
•    KEHOP - Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
•    EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
•    GINOP - Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
•    VEKOP - Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
•    IKOP - Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
•    Az „Egyéb” kategóriában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH),
     Magyar Halgazdasági Operatív Program, Nemzeti Földalapkezelő Program,
     illetve egyéb programok szerepelnek