2023. V. évfolyam 12. szám
Letöltés
2023. V. évfolyam 12. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - december

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2023. év decemberében megjelenő tizenkettedik számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyebek mellett – a következő témákkal összefüggésben nyújt eligazítást a jogalkalmazók számára: becsült érték megállapítása, részekre bontás tilalma, alkalmassági feltétel és értékelési szempont, valamint hiánypótlás alkalmazása, részajánlat tételének biztosítása.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban ismertetett jogesetek az ajánlatkérő azon kötelezettségével foglalkoznak, amelynek alapján a Kbt. kógens szabályainak megfelelően köteles a közbeszerzés tárgyát minősíteni, amely döntés egyben a jogszerű eljárásfajta választásának a garanciája is.

A Közbeszerzési iránytű rovatban publikálásra kerülő írás címe: Az építési projektek megvalósítása során egy hagyományos beruházói ÁSZF hatékonyabb-e a FIDIC szerződéses rendszerénél. A kérdést szerzők jogi, joggazdaságtani, jogi és műszaki kockázatelemzési, mérnöki, FIDIC döntnöki szempontból vizsgálják, különös tekintettel arra, hogy mind megrendelői, beruházói, mind pedig vállalkozói szinten negatív sztereotípiák tapasztalhatók Magyarországon a FIDIC szerződéses rendszer alkalmazásával kapcsolatosan.

A Statisztika rovat a nemzeti eljárásrendű közbeszerzési eljárások néhány főbb statisztikai adatainak elemzését tartalmazza 2023 I-III. negyedévében.