2023. V. évfolyam 11. szám
Letöltés
2023. V. évfolyam 11. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - november

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2023. év novemberében megjelenő tizenegyedik számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyebek mellett – a következő témákkal összefüggésben nyújt eligazítást a jogalkalmazók számára: eredménytelenség megállapítása, alvállalkozó igénybevétele, kivételi körbe tartozó jogi szolgáltatás megítélése, keretszerződés alapján történő lehívási kötelezettség vállalása, szerződésmódosítással és kizáró ok alkalmazásával összefüggő egyes kérdések.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban ismertetett jogesetek az ajánlatkérő bírálati kötelezettségével kapcsolatosak – a bírálatot az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás feltételrendszerének és a jogszabályoknak megfelelően köteles lefolytatni.

A Közbeszerzési iránytű rovatban két írás kerül publikálásra. Az első írás az ajánlatok matematikai mérhetőségének joggyakorlatát és a közbeszerzési eljárások értékelési szempontjainak jogi kérdéseit bemutató három részben megjelenő cikk második része. A tanulmány az ajánlatok értékelésére vonatkozó főbb jogi kérdéseket tárgyalja, elsődlegesen a vonatkozó magyar joggyakorlat alapulvételével. A második szakcikk célja az összeférhetetlenségi és érdekeltségi nyilatkozatokkal, azok tartalmával, ellenőrzésével kapcsolatos gyakorlati kérdések, problémák ismertetése. Az összeférhetetlenségi szabályok több tekintetben módosultak, részletesebbek lettek és sokkal nagyobb körültekintést igényel az ajánlatkérő részéről az összeférhetetlenség megállapítása, vagy adott esetben ennek hiányának kimondása. Nem csak az ajánlatkérőkre került ezen részletesebb szabályokkal nagyobb nyomás, hanem azokra a szakemberekre is, akik az ajánlatkérő oldalán az eljárás előkészítésében részt vesznek, de adott esetben potenciális ajánlattevőnek számítanak.

A Statisztika rovat a szociális szempontokat tartalmazó közbeszerzések statisztikai adatainak elemzését tartalmazza a 2022. évre vonatkozóan.