2021. III. évfolyam 10. szám
Letöltés
2021.III.évfolyam 10. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő október

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2021. októberi számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyéb más kérdések mellett – választ kíván adni a közbeszerzési szerződések módosításával összefüggésben felmerült egyes kérdésekre, foglalkozik a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerinti fordított bírálat jogintézményével, továbbá az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti, az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára vonatkozó szabályozással is.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban a Közbeszerzési Döntőbizottság Szerző által ismertetett határozatai elsősorban az iratbetekintés jogintézményével foglalkoznak az ajánlattevő, illetve a kérelmező nézőpontjából. Az iratok megtekintésének lehetősége alapvető garanciális szabály, mely biztosítja mind a közbeszerzési eljárás, mind a jogorvoslati eljárás nyilvánosságát, átláthatóságát, az ügyfelek jogainak gyakorlását. A Kbt. rendelkezéseiben az iratok megtekintése szerepel, ugyanakkor értelemszerűen a betekintési jog nem csak a fizikális értelemben iratnak tekinthető dokumentumokra terjed ki.

A Közbeszerzési iránytű rovat első írása a GPA-val, azaz a Kormányzati Beszerzési megállapodással foglalkozik, ismertetve annak történeti előzményeit, főbb rendelkezéseit, kiemelten vizsgálva a hatállyal kapcsolatos rendelkezéseket. A cikk kitér a GPA viszonylatában a nemzeti elbánás alapelve érvényesülésének egyes kérdéseire is. A második szakcikkben a Szerző az előzetes vitarendezés jogintézményével foglalkozik. A vitarendezések során még mindig merülnek fel olyan kérdések, amelyek bizonytalanságot okoznak a gyakorlatban, ezek közül emel ki néhányat a cikk.

A Statisztika rovat a 2020. évi közbeszerzéseket vizsgálja a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása és az ajánlatok száma alapján.