2023. V. évfolyam 7. szám
Letöltés
2023. V. évfolyam 7. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - július

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2023. év júliusában megjelenő hetedik számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyebek mellett – a következő témákkal összefüggésben nyújt eligazítást a jogalkalmazók számára: egyes szerződésmódosítási jogalapok alkalmazhatóságának vizsgálata, a becsült érték meghatározása, a felolvasólapon szereplő megajánlások módosításának lehetősége és az árazott költségvetés hiánypótlásával összefüggő egyes kérdések.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban ismertetett határozat az aránytalanul alacsony ár indokolására vonatkozó eljárásban a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti egyéb okból történő érvénytelenség megállapításának jogszerű alkalmazásával és a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti érvénytelenségi októl történő elhatárolásával foglalkozik.

A Közbeszerzési iránytű rovatban három írás kerül publikálásra. Az első a 7 éve bevezetett Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal foglalkozik. A formanyomtatvány megalkotásának fő célja az volt, hogy csökkentse a közbeszerzési eljárásban az adminisztratív terheket. A cikk a formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatos hibákat, bizonytalanságokat elemzi, és próbál megoldást találni ezek elkerülésére. A második, „Új környezeti célok, fejlődő közbeszerzési megoldások” című szakcikkben bemutatásra kerül, hogy az ajánlatkérők számára a jelenleg hatályos jogszabályok mentén, milyen megoldási lehetőségek állnak rendelkezésre a zöld szempontok beépítésére közbeszerzési eljárások során. A harmadik tanulmány a Kbt. 2023. május 3-án elfogadott módosításáról szóló 2023. évi XVI. törvény által bevezetett legfontosabb változásokat ismerteti. A 2022-ben elfogadott, a nemzetközi közbeszerzési eszközről (IPI) szóló rendelet és a belső piacot torzító külföldi támogatásokról szóló 2022. december 14-i (EU) 2022/2560 európai parlamenti és tanácsi rendelet (DFS rendeletek) végrehajtásához kapcsolódó módosítások vonatkozásában pedig részletesebben kitér annak tárgyalására is, hogy az új rendeletek hogyan érintik majd a hazai közbeszerzési jogalkalmazást.

A Statisztika rovat a közbeszerzési eljárások főbb adatainak elemzését tartalmazza az elmúlt öt évre vonatkozóan.