2023. V. évfolyam 6. szám
Letöltés
2023. V. évfolyam 6. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - június

Szaklapunk 2023. évi 6. száma a szakcikkek terjedelmét és mennyiségét tekintve hosszabb a megszokottnál, így az valójában duplaszám. Bízom benne, hogy kedvező fogadtatásra talál és e hónapban is újabb hasznos szakmai háttérinformációkkal gazdagodnak a Közbeszerzési Értesítő Plusz olvasói.

A Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyebek mellett – a következő témákkal összefüggésben nyújt eligazítást a jogalkalmazók számára: értékelési szempontok és alkalmassági követelmények meghatározása dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása esetén, helyes ajánlatkérői és ajánlattevői eljárás az alvállalkozói teljesítésre vonatkozó adatok rögzítése során és számos, az összeférhetetlenségi nyilatkozat bekérésével kapcsolatos kérdés.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban ismertetett határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság az aránytalanul alacsony árral kapcsolatos közösségi és nemzeti jogszabályokat és joggyakorlatot alkalmazta, a bemutatott esetben az indokoláskérési kötelezettség fennállását vizsgálva.

A Közbeszerzési iránytű rovatban négy írás kerül publikálásra. Az első az engedékenységi politika alkalmazását az együttműködési kötelezettség kritériuma kapcsán vizsgálja. A Szerzők a tanulmányban iránymutatást kívánnak adni a vállalkozások számára arról, hogy mit vár el a Gazdasági Versenyhivatal az engedékenységi politikával élő vállalkozásoktól az együttműködés kapcsán, egyúttal ismertetik a versenytanácsnak az engedékenységi politika alkalmazásával kapcsolatos egyik közelmúltban hozott határozatát és az annak bírósági felülvizsgálata során hozott első fokú ítéletet. A második, „Keretmegállapodás a központosított közbeszerzési rendszerben” című szakcikk célja, hogy a keretmegállapodás jogtechnikai eszköznek, mint sajátos beszerzési módszernek és kontraktuális kategóriának megadja a közbeszerzési jogi, a versenyjogi és a polgári (kötelmi) jogi szempontú áttekintését. A harmadik tanulmány a körforgásos, zöld gazdaságért történő keresletszabályozást mutatja be. A Szerző hangsúlyozza, hogy az EU Green Deal és a 2050-re kitűzött dekarbonizációs folyamat sikerességének alapfeltétele az államok által, a közbeszerzési eljárásokon keresztül történő a kevésbé környezetterhelő termékek, szolgáltatások és beruházások keresletének generálása. A negyedik írás a szociális közbeszerzések emberi jogi vonatkozásait mutatja be.

A Statisztika rovat a környezetvédelmi szempontokat tartalmazó közbeszerzések 2022. évi alakulásának főbb statisztikai adatait elemzi.