2022. IV. évfolyam 5. szám
Letöltés
2022.IV.évfolyam 5. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő május

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2022. év májusában megjelenő ötödik számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – többek között – foglalkozik az üzleti titokká nyilvánítással, az ajánlatkérői jogutódlással, a felhívást módosító hirdetményre vonatkozó szabályozással, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kitöltésével, valamint az alvállalkozói költségek alátámasztásával összefüggő egyes kérdésekkel is.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban a Szerző által ismertetett, az Európai Unió Bírósága és a Döntőbizottság által vizsgált jogesetek nyomán született ítélet, illetve határozat az aránytalanul alacsony ellenszolgáltatással foglalkozik, az ajánlatban a tárgyi közbeszerzési eljárásban kötelezően kalkulálni rendelt költségelemekkel összefüggésben.

A Közbeszerzési iránytű rovat első, Közbeszerzéssel a fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációjáért az oktatásban és a foglalkoztatásban címmel megjelent írása rögzíti: a nemzetközi, európai uniós és hazai jogszabályok egyöntetűen kritériumként fogalmazzák meg a hátrányos megkülönböztetés tilalmát és a fogyatékossággal élő személyek érvényesülését biztosító esélykiegyenlítő eszközök alkalmazását, melyet a közbeszerzési eljárások során az egyetemes tervezés követelménye valósíthat meg széles körben. Az integráció két fő színtere az oktatás és a foglalkoztatás lehet – a cikk e témát elemzi. A második szakcikk célja annak bemutatása, hogy a közbeszerzési eljárások során milyen vonatkozásban merül fel a cégkivonatok vizsgálatának szükségessége az ajánlatkérők részéről, valamint a cégkivonatok adatainak vizsgálata (mint például jogállás, székhely, vezető tisztségviselők, tulajdonosi szerkezet) milyen problémákat, illetve kérdéseket vethet fel az ajánlattevők vagy az alvállalkozók vonatkozásában.

A Statisztika rovat a környezetvédelmi szempontokat tartalmazó közbeszerzések 2021. évi alakulásának statisztikáit mutatja be.