2023. V. évfolyam 5. szám
Letöltés
2023. V. évfolyam 5. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - május

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2023. év májusában megjelenő ötödik számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyéb kérdések mellett – az ajánlatkérői minőség meghatározásával, kizáró ok fennállásával, a mélyépítési tevékenység és az egyajánlatos közbeszerzés meghatározásával, valamint a hiánypótlás lehetőségének speciális esetével is foglalkozik.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban ismertetett jogeset a dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányuló közbeszerzési eljárásban az alternatív ajánlattétel és a szakmai ajánlat kérdésköreivel foglalkozik.

A Közbeszerzési iránytű rovatban az első szakcikk a Gazdasági Versenyhivatal gyorsított ágazati vizsgálatainak egyes megállapításait ismerteti. Kitér a versenyhatóság szerepére gazdasági krízis helyzetekben, és bemutatja, hogy milyen szinergiákat tud felmutatni a versenyhatóság ezzel a vizsgálati módszerrel kapcsolatban. A következő írás olyan gyakorlati problémákat és kérdésköröket ismertet, amelyek az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelet elfogadása óta a közbeszerzési eljárások vonatkozásában felmerültek. A vonatkozó uniós és magyar jogi háttér mellett bemutatásra kerülnek a rendeletben említett szankciók alkalmazásának közbeszerzési jogi és büntetőjogi vonatkozásai is. A harmadik szakcikk annak ismertetését tűzi ki célul, hogy hogyan is áll jelenleg a közbeszerzési eljárásokban benyújtott iratok nyilvánosságának korlátozhatósága a legújabb uniós bírói gyakorlat tükrében. A C-54/21. sz. Antea Polska ügyben 2022 novemberében hozott ítélet összefoglalja az addigi esetjog lényeges elemeit, és több tekintetben pontosítja azokat. A cikk konklúziója az, hogy a Bíróság szerint minden esetben az ajánlatkérő egyedi mérlegelésére van szükség a tekintetben, hogy a dokumentum bizalmas kezelése indokolt-e, s ha igen mennyiben.

A Statisztika rovat a közbeszerzési eljárások alakulását elemzi vármegyénként a 2022. év tekintetében.