2023. V. évfolyam 9. szám
Letöltés
2023. V. évfolyam 9. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - szeptember

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2023. év szeptemberében megjelenő kilencedik számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyebek mellett – a következő témákkal összefüggésben nyújt eligazítást a jogalkalmazók számára: K+F szolgáltatás megrendelésével összefüggő beszerzés kivételi körbe tartozása, hiánypótlási felhívás kiadása, eljárás eredménytelenné nyilvánítása, DBR esetében a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolásának kérése, valamint a pénzügyi intézmény, vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség teljesítése.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban ismertetett jogeset a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogsértő alkalmazásával kapcsolatos, amely jogsértésre tekintettel a Döntőbizottság megállapította a szerződés semmisségét, valamint azt, hogy a szerződés semmisségére tekintettel az érvénytelenség jogkövetkezményei alkalmazása körében az eredeti állapot nem helyreállítható.

A Közbeszerzési iránytű rovatban két írás kerül publikálásra. Az első cikk célja, hogy jogeseteken keresztül ismertesse a közérdekű bejelentések Közbeszerzési Hatóság által végzett kivizsgálásának folyamatát és az alkalmazott joggyakorlatot. A második, „Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása szociális szempontból” című szakcikk egy építési beruházás tárgyú DBR alkalmazásának példája során mutatja be az érvényesített szociális szempontokat, melyekre nem pusztán az alkalmassági minimumkövetelmények, értékelési szempontok, szerződéses feltételek kapcsán tér ki, hanem a szociális-beavatkozási szempontból is. A cikk a fentiek mellett igyekszik rámutatni arra, hogy a felállított DBR esélyegyenlőséget erősítő, társadalmi különbségeket enyhítő célok elérése érdekében is érdemi eszközül szolgálhat.

A Statisztika rovat a kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásainak néhány főbb statisztikai adatainak elemzését tartalmazza 2023 I. félévére vonatkozóan.