2024. VI. évfolyam 4. szám
Letöltés
2024. VI. évfolyam 4. szám 2. oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - április

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2024. év áprilisában megjelenő negyedik számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyebek mellett – a következő témákkal összefüggésben nyújt eligazítást a jogalkalmazók számára: dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása, közbeszerzési szerződés módosítása, bankgarancia benyújtásának igazolása, kartelltilalmi előírások megsértése, alkalmassági feltételek igazolása és ajánlati ár megalapozottságának vizsgálata.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban ismertetett jogeset az ajánlatkérő azon kötelezettségével kapcsolatos, amely szerint a közbeszerzési eljárás feltételrendszerét úgy kell meghatározni, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek.

A Közbeszerzési iránytű rovatban két írás kerül publikálásra. Az első írás célja, hogy betekintést nyújtson a Közbeszerzési Hatóság hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egységének 2023. évi munkájába, mindezt a számok nyelvére lefordítva. Előbbin túl a tanulmány azt is célként tűzi ki, hogy a hirdetmény-ellenőrzés 2024. évi fókuszát megismertesse az olvasóval, kitérve azokra a témákra, amelyek tekintetében az ellenőrzés fokozása várható. A második szakcikk rögzíti, hogy Magyarországon a közétkeztetés társadalmi megítélése sok esetben negatívnak tekinthető, ugyanakkor fenntarthatósági szempontból óriási potenciállal rendelkezik. A cikk alapját a közérdeklődés, valamit a SchoolFood4Change projekt keretében megjelent élelmiszerekre és közétkeztetési szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési kritériumrendszer adják. A tanulmányban bemutatásra kerül néhány releváns cikk és jó gyakorlat a fenntartható közétkeztetés szakirodalmai közül, valamint a SchoolFood4Change projekt keretében végzett élelmiszer közbeszerzési rendszer elemzés eredményei is ismertetésre kerülnek.

A Statisztika rovat a szolgáltatás-megrendelés tárgyú közbeszerzési eljárások főbb statisztikai adatainak elemzését tartalmazza 2023 I-III. negyedévére vonatkozóan.